Vad är en Breakup Värde?

October 8

Även känd som den privata marknaden värdet (PMV), har uppbrottet värdet att göra med de tillgångar som ägs av ett företag. I huvudsak är uppbrottet värdet beräknas genom att bestämma andrahandsvärdet för var och en av de avdelningar eller divisioner för varje företag, tillsammans med tillgångarna i mark, byggnader, utrustning och kontanter i handen som är tilldelade varje division. Breakup värden är särskilt användbart när en grupp investerare överväger att förvärva ett visst bolag.

Ett högt uppbrott värde är en indikator på förekomsten av en trovärdig mängd tillgångar. Tillgångarna kan innehas av både en moderorganisationen och en rad dotterbolag, eller fördelas mellan olika platser eller divisioner som verkar under namnet samma företag. Uppgiften att bestämma uppbrottet värdet görs lättare när var och en av de divisioner eller dotterbolag verkar med sin egen aktiekurs.

Investerare som vill fynda ofta undersöka uppbrottet värdet av ett företag innan du väljer att lägga ett bud. I många fall är inte intresserad av egentligen bryta upp företaget investeraren eller grupp av investerare, även om vissa divisioner eller tillgångar kan säljas som en del av ett företags omstrukturering efter förvärvet sker. Däremot kan ett företag som har en relativt hög upplösning värdet anses vara en god investering, även om företaget går igenom en tillfällig nedgång i försäljningen. Förekomsten av tillräckliga tillgångar för att resultera i en fast upplösning värde säkerställa att investerarna kommer att kunna ta igen investeringen om företaget inte kan räddas, så risknivån hålls på en minimal nivå.

Corporate raiders också titta närmare på värdet av ett bolag, ofta med ett öga för demontering företaget och sälja tillgångarna. För detta ändamål är den PMV mycket viktigt. Beräkning uppbrottet värde mål hjälper företagets raider att fokusera på företag som är säker på att generera en fin vinst efter förvärvet och utförsäljning av de olika tillgångarna och innehav.