Fastställande av namn veckodag

January 5

Du har förmodligen redan vet att du kan använda WEEKDAY funktionen att returnera en numerisk representation av veckodagen. Till exempel följande returnerar veckodag nummer oavsett datum är i cell A7:

= Veckodag (A7)

Det numeriska värdet kan vara till hjälp, men vad du verkligen skulle vilja är att ha ett namn på veckodag, t.ex. måndag, tisdag, etc. I detta fall måste du använda funktionen TEXT för att ta reda på svaret:

= Text (A7, "dddd")

TEXT returnerar en textsträng som är formaterad enligt vad du anger i den andra parametern. I detta fall parametern är "dddd", vilket betyder "ge mig full vardag." Förutsatt att värdet i cell A7 är en riktig tidpunkt, returnerar funktionen det önskade namnet på veckodagen för den dagen.

Du kan få olika varianter av veckodag genom att ändra formatsträngen används med TEXT-funktionen. Till exempel, om du ville bara tre bokstäver veckodag, kan du använda följande:

= Text (A7, "ddd")

Detta returnerar Mån, tis, ons, etc. Om du gör formatsträngen ännu kortare (t.ex. "d" eller "dd") du inte längre få dagar i veckan, men i stället får numeriska dagarna i månaden.