Hur blir jag en hiss Konsult?

December 10

En hiss konsult är en person som använder sin expertis för att inspektera och göra rekommendationer om hissar, rulltrappor och liknande transportmedel. Denna person agerar i endast en rådgivande funktion, och inte deltar i någon hisskonstruktion eller reparation. Mycket av utbildningen för att bli en hiss konsult är i form av praktiska, on-the-job training, men i vissa fall personen kan också ha en examen i maskinteknik, arkitektur eller annat närliggande område.

Det finns ingen specifik grad som krävs för att bli en hiss konsult, men åtminstone en person bör ha en gymnasieexamen. Det är också nödvändigt för en konsult att veta och förstå de lokala och statliga byggnormer som de avser hissar, och att ha ett bra grepp om säkerhetsfrågor. Vissa platser kan ha särskilda kurser konsult måste passera, men på andra ställen lär koderna är kvar upp till den enskilde.

Licensiering kan krävas för att bli en hiss konsult, men detta är inte sant i alla platser. Den som vill arbeta inom detta område måste ta ansvar för att uppfylla alla statliga krav. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i böter och eventuellt nedläggning av verksamheten. Syftet med licensiering är att se till att personen uppfyller minimikraven för inspektion hissar och lämna rekommendationer rörande deras användning säkerhet.

Förutom att lära alla koder och lagar som gäller för hissar, en person som vill bli en hiss konsult måste ha en hel del praktisk erfarenhet. En konsult på något område anses allmänt vara en expert på sitt ämne. Någon anställa en hiss konsult förväntar sig en betydande kompetens. Flera år spende arbeta som en hiss mekaniker eller installatör ger en viktig kunskapsbas för en konsult.

Det bästa sättet att bli en hiss konsult är att kombinera praktisk, praktisk erfarenhet med utbildning. Gemenskaps högskolor i många områden erbjuder grader eller intyg på att bygga inspektion och byggande som främjar förståelse för branschen totalt. De som är intresserade av denna typ av konsulttjänster kommer också att dra nytta genom att ta lektioner i hur man läser ritningar och byggmetoder, oavsett om dessa klasser leder till en examen. Ofta kan en solid utbildningsbakgrund hjälpa en person som har liten praktisk erfarenhet för att få en nybörjar jobb, och därifrån utveckla den kunskap som krävs för att bli en hiss konsult.

  • En hiss konsult måste lära sig att ge rekommendationer om andra än hissar transportmedel, såsom rulltrappor.
  • En hiss konsult är ofta uppmanas att ge råd om hur man installerar en ny hiss.