Vad är taoistiska Qigong?

December 20

Taoistiska qigong är en metod för att arbeta med sin fysiska och mentala balans genom meditativa tekniker i samband med den kinesiska religion taoismen. Den livskraften i och runt alla individer, så kallade "qi" manipuleras genom bruket av qigong. Qigong är en självläkande praxis som kan utföras av individer av någon religion eller trossystem. De som tränar taoistiska qigong inbegriper däremot taoistiska andliga övertygelse i övningen.

Taoismen är en gammal religiös praxis centrerad främst i östra Asien. Den fokuserar på harmoni med den centrala livskraft som flödar genom allt. Utövare fokusera på de "tre Jewels", som är ödmjukhet, medkänsla och måttfullhet. Balansen mellan yin och yang i naturen och i individer är viktigt.

Mest skriftliga arbeten rörande qigong är belägna inom den taoistiska Canon, en serie av mer än 1.000 texter. Denna praxis är avsedd att öka medvetenhet om anden och kroppen, föra dem in i perfekt balans. När denna balans uppnås, en typ av andlig upplysning som kallas "Wuji" inträffar.

Taoistisk qigong är en lugn, meditativ praxis. Livet energi Qi, som rinner genom hela kroppen, är huvudfokus. Qi är närvarande i allt, och tillförs till kroppen genom luft och mat. Andning, cirkulation och matsmältning är alla direkt kopplade till qi, eftersom dessa åtgärder förse kroppen med viktiga näringsämnen som behövs för överlevnad.

Genom fokuserad meditation, utövare av taoistiska qigong strävar efter att kontrollera flödet av qi. Målet är att hålla en jämn, kontinuerligt flöde av denna livsenergi i hela kroppen. Som med nästan alla typer av meditation, är fokuserad andning grundläggande för denna praxis. Utövare kan också fokusera på sin blodflödet, försöker att stabilisera detta.

De som behärskar konsten att taoistiska qigong kan använda den för att uppnå den perfekta balansen av qi och ange en förhöjd tillstånd av andlig medvetenhet. Dessa individer tror praktiken ökar också livslängden och allmänna hälsa. Det sägs att förbättra ett brett spektrum av kroppsfunktioner inklusive blodtryck, njurfunktion, hörsel, och syn. Det kan också stärka immunförsvaret och därigenom öka utövarens försvar mot sjukdom.

Förutom att hjälpa en att uppnå andlig balans och upplysning, är qigong också tros fungera som både en förebyggande åtgärd och ett botemedel mot många hälsoproblem. Hypertoni, artrit och ryggont tros svara positivt på qigongmetoder. Den kontrollerad andning som är kärnan av meditativ qigong kan vara särskilt gynnsam för astmatiker. För att göra det bästa av de många fördelarna med taoistiska qigong, måste den praktiseras regelbundet - helst minst en gång om dagen.

  • Qigong sysselsätter andningsövningar.
  • Genom fokuserad meditation, utövare av taoistiska qigong strävar efter att kontrollera flödet av qi.
  • Taoistiska qigong sägs gynna personer med högt blodtryck och andra sjukdomar.