Hur väljer jag det bästa Famotidine tabletter?

March 8

Famotidin tabletter används för att behandla symtomen vid magsår och gastroesofageal sjukdom (GERD), som är mer allmänt känd som reflux eller halsbränna. De bästa famotidin Tabletterna kommer att rekommenderas av läkare enligt de symptom och svårighetsgraden av det tillstånd som behandlas. Doseringen och schema kommer också skilja därefter.

Magsyra är en kemikalie som produceras i magsäcken. Den spelar en viktig roll i matsmältningen. Det är en extremt känslig syra-bas-balansen i magen som styrs av magsyra och buffertar. Dessa buffertar är också släpps i tolvfingertarmen för att förhindra hyperacidity i tunntarmen. Magen producerar slem, som skyddar magslemhinnan från att skadas av magsyran.

I fallet av GERD, är syra skjuts upp i matstrupen, orsakar smärta och obehag. I svåra fall magslemhinnan kan skadas, vilket orsakar magsår eller duodenalsår som kan vara mycket smärtsamt. Det finns ett antal möjliga orsaker, inklusive skadad slem foder, översekretion av magsyra, undersekretion av buffertar, och fysiologiska problem, till exempel med den gastroesofagala sphincters. Den bakomliggande orsaken kan undersökas av en läkare.

En av de kemikalier som är involverade i att stimulera frisättning av magsyra i magen är histamin. Den histamin binder till H2 receptorer i magslemhinnan och stimulerar syrasekre. Famotidin tabletter minskar utsöndringen av syra genom att blockera H2-receptorn och därigenom stoppa stimulering av utsöndring.

Famotidin tabletter är kända av olika handelsnamn i olika länder, beroende på deras tillverkare. Beroende på indikation, kan de vara tillgängliga över disk eller endast av recept. Den bästa famotidin tabletten kommer att rekommenderas av apotekare eller förskrivande läkare efter att ha tagit symtom och svårighetsgraden av dessa hänsyn.

Beroende på indikation, kan famotidin tabletter ges långsiktigt eller under en kort period. Vanligtvis de tas som en gång eller två gånger dagligen. De kan ges initialt som en högre dos tills symtomen har försvunnit, och därefter kan dosen minskas till en lägre långsiktig underhållsdos. Dosen och doseringsschema rekommenderas av läkare bör inte överskridas. Om symtomen fortsätter trots behandling bör läkare sökas.

Som med alla mediciner, kan famotidin tabletter interagera med andra läkemedel eller vara kontraindicerat hos vissa patienter med samtidiga förhållanden. Dessa bör diskuteras med läkare eller apotekspersonal innan behandling inleds. Graviditet, önskad graviditet och amning bör också diskuteras. Negativa effekter kan uppträda, oftast huvudvärk.

  • Famotidin tabletter kan användas för behandling av peptiska sår.
  • Famotidin tabletter kommer att användas för att behandla sura uppstötningar.
  • Patienter som är gravida bör diskutera famotidin med sin läkare.
  • I svåra fall av GERD, kan magslemhinnan skadas, vilket leder till magsår eller duodenalsår.