Betyg din vikt med BMI (Body Mass Index)

November 9

BMI (body mass index) är en värdefull hälso prediktor. Ju högre BMI nummer, desto större är risken för hälsoproblem, inklusive kranskärlssjukdom, cancer och diabetes. Body mass index (BMI) är en könsfritt mätning som avser höjd till vikt. För att få din BMI, använd följande ekvation:

Din vikt (kg) / Din längd (i) 2 × 705

För en person som väger 138 pounds och står 5'3 "lång, ser ekvationen ut så här:

BMI = W / H 2 × 705

= (138 pounds / 63 × 63 tum) × 705

= (138/3969) × 705

= 24,5 BMI

Applicera ditt BMI nummer till följande kategorier:

BMI Status
<18,5 Undervikt
18,5-24,9 Friska
25-29,9 Övervikt
> 30 Obese
> 40 Extremt överviktiga

Källa: The National Center for Health Statistics