Vilka är symtomen av Mold Exposure?

September 6

Medan vissa individer kan vara mer mottagliga för symptomen av mögel exponering än andra, de grundläggande symptomen på sjukdomen är oftast ganska lika. Ofta individer som utsätts för höga halter av mögel uppleva en ökning av andnöd och andra vanliga allergirelaterade symtom. Individer kan utvecklas hudutslag som är röda och kliande, och kroniska svampinfektioner och fotsvamp är också ofta kopplade till forma exponering. Även om de flesta fall av mögelexponering resultat i relativt små symtom i sällsynta fall hos patienter som drabbats kan utveckla ett antal allvarliga, livshotande tillstånd. Några av dessa inkluderar cancer, blindhet, hjärnskador och till och med döden.

En av de vanligaste symtomen på mögel exponering är andnöd och andra villkor som är kopplade till allergiska reaktioner. Till exempel personer som kan lida av mögel exponering vanligen upplever ökningar i näsa och halsirritation, nästäppa och täppta bihålor, hosta och andningssvårigheter. Vissa individer som utsätts för mögel kan utvecklas röda ögon som verkar rinnande eller kan brinna. Andra vanliga symptom på mögel exponering inkluderar en kronisk huvudvärk som inte försvinner och en ökning av trötthet.

En annan av de vanligaste symtomen på mögel exponering är utvecklingen av hudutslag. Personer som är utsatta för mögel under en längre tid utvecklas ofta hudirritationer som inkluderar klåda och rodnad, som vanligen diagnostiseras som dermatit. Dessutom kan individer utsätts för mögel kan utvecklas öppna sår på huden och även i munnen, tillsammans med möjliga tunga missfärgning. Patienter som löper risk för mögel exponering kan också utveckla idrottarens mat, jäst infektioner, och andra liknande svamprelaterade sjukdomar. Kronisk infektion med dessa villkor är ofta en av de första sätt på vilka mögel exponering är identifierade.

Även de kortsiktiga symptom på mögel exponering inte kan vara allvarliga, när de lämnas obehandlade, mögel exponering kan ibland bidra till ett antal mycket farliga förhållanden. Till exempel har studier funnit att personer som är utsatta för mögel under en längre tid kan utveckla kroniska tillstånd såsom blindhet, cancer, och i vissa fall, kan till och med leda till hjärnskador och död. Även om dessa villkor oftast kan behandlas och hanteras, effekterna av dem ofta kan inte vändas. Individer som misstänker att de kan vara i riskzonen för mögel exponering bör söka medicinsk hjälp så fort som möjligt för att förhindra utveckling av dessa allvarliga hälsotillstånd.

  • Fotsvamp är ofta kopplad till forma exponering.
  • Mögel exponering kan orsaka utveckling av respiratoriska problem.
  • Människor som utsätts för mögel ofta sinus frågor.
  • Mögligt bröd.
  • Mögel förgiftning kan förhindras genom att bära en ansiktsmask i förorenade områden.
  • Gå barfota på offentliga platser kan utsätta en individ att mögel.