Vad är Collateralized Bond Skyldighet?

November 13

En collateralized skyldighet obligation är en obligation förstås vara investment grade. Skyldigheten obligationen backas med användning av en pool av skräpobligationer, som i allmänhet inte anses vara investment grade. Men kombinationen av flera skräpobligationer som representerar olika typer av kreditkvaliteten ofta vara tillräckligt för att ge den collateralized skyldighet obligationen status vägs en investering-grade obligation.

I de flesta fall, att de skräpobligationer som nyttjas backa ett collateralized skyldighet obligation blir företagsobligationer. De flera olika nivåer i kreditkvalitet insamling av obligationer bidrar till att ge en övergripande stabilitet till stöd, eftersom det finns en god chans att de flesta om inte alla av obligationerna kommer att bibehålla sitt värde under hela obligationslånet. På grund av mångfalden av fäst instrumenten, kan en collateralized skyldighet obligation vara ett attraktivt alternativ för en investerare.

Vanligtvis kallas en CBO är collateralized skyldighet obligation brukar utfärdas med trovärdiga räntor, även om priserna är inte alltid det bästa på marknaden. En del av fastställandet av den räntesats som förlängs har att göra med den exakta sammansättningen av de skräpobligationer som back förpliktelsen. Om majoriteten av de obligationer tenderar att uppvisa sunda räntor kommer collateralized skyldighet obligationen återspegla dessa omständigheter.

Som med alla typer av obligationsemission, gör en collateralized skyldighet obligation bära någon form av risk. Det bör dock påpekas att risken är något minimal när vägas i ljuset av den ränta som vanligtvis är tillämpligt. En collateralized skyldighet obligation är inte en investering som sannolikt kommer att locka investerare som vill göra en enorm vinst från företaget, men mindre investerare finner ofta denna typ av obligationer skyldighet med sin blygsamma återgång vara värt att beakta. Mäklare som handlar med obligationsemissioner kan ofta styra kunderna att binda förpliktelser av detta slag som erbjuder utmärkta möjligheter.