Vad är en industrirobot?

September 30

En industrirobot är en robot som utnyttjas i industriella miljöer. För att få officiellt betraktas en industrirobot, måste roboten kunna röra sig i tre eller flera axlar, vanligtvis med användning av en ledad arm som medger att en full rörelse. Det måste också vara automatiskt styrda, och det är omprogrammerbar. Industrirobotar dyka upp i ett stort antal olika inställningar och kan användas på många olika sätt.

En klassisk användning av industrirobotar visas på löpande band, där robotarna sätter produkterna tillsammans, kryssprodukter för att säkerställa att de uppfyller normerna, och paketprodukter. Vissa monteringslinjerna är helt automatiserad, med robotar gör allt arbete från början till slut. Robotar kan också vara inblandade i palletering och förbereder produkter för transport, kvalitetskontroll, och så vidare.

Det finns ett antal fördelar med att arbeta med robotar. Med en industrirobot, kan oftast ökad produktionskapacitet utan att behöva offra säkerheten. Robotar kan hantera uppgifter som är farliga för människor, och de kan lära sig att göra grundläggande uppgifter för vilka betalar en person kan bli dyrt. En industrirobot är också kapabel att höga nivåer av precision och kontroll, som kan vara avgörande för produktens kvalitet.

Nackdelar komma med fördelarna. Vissa människor har protesterat den ökande användningen av robotar för att göra jobb som folk en gång gjorde, med argumentet att det berövar människor jobb. Dessutom robotar är inte alltid lika bra som mänskliga arbetare när det gäller att fånga problem. En robot är bara så bra som sin planering, och om en programmerare inte förutse ett program, kan en robot inte identifiera den eller agera för att åtgärda det.

En industrirobot kan programmeras i en rad olika sätt. Vissa är fjärr programmerbara, tillåter människor att göra justeringar programmering från ett kontrollrum. I andra fall behöver någon att arbeta direkt med roboten att programmera den. Programmeringen kan variera avsevärt i förfining, liksom. Vissa tillverkare transportera sina robotar med grundläggande programmering, medan andra inte gör det, förutse att roboten ska programmeras vid sin slutdestination.

Använda en industrirobot inom tillverkning kräver ett företag att ha någon som är bekant med robotar tillgängliga. På en stor tillverkningslinje, kan en heltidsanställda arbetar med robotarna att göra justeringar som behövs. För mindre företag kan en jourtekniker behövs för att hålla en robot eller robotar fungerar effektivt.

  • Vissa industrirobotar är helt automatiserad och kräver ingen mänsklig kontroll.
  • Industrirobotar arbetar på en bil löpande bandet.
  • Vissa fabriker inte kräver mänsklig medverkan i andra församling än att utföra underhållsuppgifter.