Visar Detaljer om en ljudfil

June 23

Ljudfiler har en hel del extra attribut som andra filer inte har. Till exempel kan en ljudfil innehåller information om dess titel, artist, album, genre, etc. Du kan visa information om en ljudfil i ett par olika sätt. Kanske det enklaste sättet är att högerklicka på filen och välj Egenskaper på snabbmenyn. Windows visar dialogrutan Egenskaper för filen, med alla detaljer i den rullbara listan. (Se figur 1.)

Visar Detaljer om en ljudfil

Figur 1. En ljud filens detaljer.

Som förklaras i ett annat tips, kan du också anpassa Utforskaren så att det kommer att visa så många av dessa uppgifter som du vill i detaljerna Explorer fönstret. Högerklicka bara på en kolumnrubrik, välj "More ...", och välja vilka attribut som ska visas i Utforskaren. Detta skulle vara en användbar modifiering om du håller alla dina ljudfiler i en mapp.

Detta tips (12373) gäller för Windows 7.