Vad är bra titel?

July 21

Bra titel i förmögenhetsrätt hänvisar till en titel som inte har några servitut eller panträtt på det. En säljare har ofta presentera bra titel för att slutföra försäljningen av fastigheten, eftersom itâ € s en av de viktigaste bestämmelserna i ett köpekontrakt. Det alternativa namnet för det är en tydlig titel. I fastighetsbranschen, har bra titel blivit synonymt med säljbara titel, vilket innebär att en domstol i eget kapital kommer att finna att det inte finns något rimligt tvivel att fastigheten kan säljas fritt eller köpt, och kan således tillämpas på köpekontraktet. Bra titel hänvisar ofta till den juridiska eller rättvis bunt av rättigheter i en fastighet, vilket inkluderar rätten att enbart inneha, använda och njuta av egendom och rätten att förmedla eller partitionera fastigheten. Statusen för rättsskydd kan verifieras genom att undersöka poster vid depå poster, såsom kansli Deeds.

En dålig titel är inte bara en titel som är oklart, men en som en domstol i eget kapital eller en domstol överväger rättvis lättnad skulle anse icke-marknadsmässiga. Det vill säga att domstolen finner att det finns rimliga tvivel om huruvida fastigheten är fri från panträtter och servitut, och därmed köparen inte är tvungen att slutföra försäljningsprocessen. Om titeln är marknadsmässig, då domstolen använder eget lag kan förklara den så bra och genomdriva ett köpeavtal.

Individer få ofta titel försäkring om de berörs om okända fakta uppkommer efter försäljningen och för att skydda mot ekonomisk förlust. Den kan köpas för att skydda ägaren av fastigheten mot påståenden om en felaktig titel eller köparen, och itâ € s ofta krävs av bolåneinstitut på buyerâ € s sida. Anledningen är att försäkringsbolaget måste betala för ekonomisk förlust på grund av dålig titel, samt juridiska försvar om talan väcks mot köparen. Försäkringen skyddar indirekt lenderâ € s intresse för fastigheten.

Fastighets advokater, fastighets titel sökföretag, och köpare kan ofta söka offentliga register för att avgöra om äganderätten till en fastighet är bra. Från och med säljaren, kan köparen forska kedjan av ägandet för att bekräfta att säljaren är den rättmätiga ägaren av fastigheten och har befogenhet att sälja den. I vissa jurisdiktioner, till en undersökning av register bestämmer bra titel och utfärda en option på titeln kallas en abstrakt. Köparen kan stämma den advokat eller egendom titel sökföretaget för vårdslöshet om titeln är i själva verket inte en bra titel, och det kan vara köparens enda alternativet om han eller hon inte köpte titel försäkring. En titel försäkringsbolag ger en abstrakt, och det försäkrar också mot fel på sin del.

  • Termen bra titel beskriver egenskaper som inte har några encombrances eller panträtter.