Vilka är de bästa Loss Prevention Tips?

May 27

Stöld är ett av många sätt att ett företags vinstmarginal kan påverkas negativt. Även om det inte alltid är byggas, det finns specifika åtgärder som företagare kan vidta för att minimera risken. De bästa skadeförebyggande tips omfatta installation av övervakningskameror och upphandlande uniformerade väktare för att övervaka misstänkt aktivitet. Företagare bör också vara försiktig när anställa nya medarbetare. Kontrollera referenser, genomför bakgrundskontroller eller använder andra screeningmetoder är viktiga skadeförebyggande tips att begränsa interna stölder.

Vissa detaljhandelsföretag gynnas elektroniska varor märkning. Sensorer kan fästas på olika poster, såsom kläder, böcker, smycken eller andra värdefulla varor. När kunderna vill köpa ett objekt, de tar det till kassan och sensorn avaktiveras när den scannas vid försäljningsstället. Om sensorn inte tas bort eller avaktiveras, utlöser det en ljudsignal när den närmar sig ytterdörren. Säkerhet och butikspersonal är sedan omedelbart medvetna om att ett snatteri försök kan före.

Även med övervakningskameror, säkerhetspersonal och fotboja på plats, kan det vara svårt att förhindra snatteri. Vissa tjuvar är bara naturligt skickliga på att stjäla. För att minimera risken, skadeförebyggande tips i en detaljhandel miljö omfattar strategisk placering av kassaregister och varor så att brottslingar har svårare att ta bort objekt från butiken obemärkt. Små, lätta föremål eller dyra varor i allmänhet bör inte hållas nära att avsluta dörrar.

För att göra en verksamhet mindre av ett mål för rån, slutna kassa områden är bättre än de som är lättillgängliga för brottslingar. Det är också en bra idé att installera panikknappar nära de register och andra platser i hela butiken. I de fall det finns ett rånförsök, en butik anställd kan trycka på knappen, vilket utlöser ett tyst larm, varnar myndigheterna i ett brott pågår.

Förutom att förhindra slump snatteri insatser, förlust förebyggande tips är viktigt att lyssna när man beslutar vilka potentiella medarbetare att anställa. Kontrollera referenser kan ge företagare en inblick i en persons tidigare erfarenhet och arbetsetik, men vissa företag ta det ett steg längre och kräva att de sökande att klara ett drogtest före ett anställningserbjudande. Denna hyra tillstånd tjänar flera syften för ett företag.

Vissa arbetsgivare känner att människor som ägnar sig åt illegal drog-användning är mer benägna att stjäla kontanter eller varor. Av denna anledning, administrera drogtest till sökande är en av de skadeförebyggande tips som kan hindra företagare från att anställa personer som kan stjäla från dem. Dessutom företag som drogtest sina anställda gynnas ofta från en minskning av försäkringspremier.

  • Fordon ska säkras när obevakad för att förhindra stöld.
  • Butiker kan vidta extra säkerhetsåtgärder för att lättare upptäcka snattare.
  • De flesta varuhus använder kameraövervakning och har även skadeförebyggande personal.
  • Skadeförebyggande specialister kan arbeta i en galleria och övervaka ett antal butiker.
  • Skadeförebyggande försäkring kan skydda ett företag mot förskingring.
  • Många företag installerar panikknappar nära kassaregister.