Vad är kopplingen mellan kroppsuppfattning och depression?

March 24

Studier har funnit ett samband mellan dålig kroppsuppfattning och mental hälsa, men orsakssamband mellan dålig kroppsuppfattning och depression är oklart. Negativ kroppsuppfattning kan vara ett resultat av depression, och omvänt negativ kroppsuppfattning kan öka känslor av depression. Samband mellan kroppsuppfattning och depression har hittats bland feta människor samt de som lider av anorexi och bulimi. Vissa studier har funnit ett samband mellan bantning och depression. Kroppsuppfattning och känslor av självkänsla är särskilt utsatta för massmedier som skapar orealistiska förväntningar om utseende.

Forskning om fetma och depression har identifierat ett tydligt samband mellan kroppsuppfattning och depression, men orsakssamband är inte klart. Eftersom ett av symptomen på depression kan vara överätande kan en deprimerad person blir feta. Överviktiga människor, särskilt kvinnor, är mer benägna att ha låg självkänsla, vara missnöjda med sitt utseende, och känna skuld. Dessa känslor kan leda till depression. Samhällelig fördomar mot feta bidrar också till ångest och stress upplevs av överviktiga människor.

Personer som lider av ätstörningar, såsom anorexi och bulimi, har högre nivåer av depression också, även om dessa villkor inte alltid går hand i hand. Obsession om mat och kroppsuppfattning leder till en ond cirkel av låg självkänsla, skuld och förvrängda uppfattningar som kan orsaka depression. I dessa fall bör behandlas både ätstörningar och depression genom en psykolog.

Bruket att bantning är skenande i väst, särskilt i USA där nivåerna av fetma har skjutit i höjden. Ironiskt nog har studier funnit ett samband med bantning och ökade nivåer av depression. Dieter stör ofta med social interaktion, och framkalla skuldkänslor. Dieter eller dåliga matvanor kan också leda till en brist på essentiella näringsämnen som kan ytterligare inverkan nivåer av depression.

Föreställningar om kroppsuppfattning delvis utvecklas från exponering för tv och print där kvinnor i synnerhet ofta sexualiserade. Även personer som inte är deprimerad eller lider av en ätstörning kan vara besatt om kroppsuppfattning. Många kvinnor såväl som män känner press att leva upp till de ideal som skapats av media, och många upplever dålig kroppsuppfattning och depression på grund av detta tryck.

I väst har tunnhet blivit en symbol för ekonomisk status, prestation och disciplin. En studie visade att 89% av kvinnorna ville gå ner i vikt. Men för de flesta kvinnor, är den idealiserade begreppet tunnhet ett ouppnåeligt mål som leder till frustration, skuld, sänkt självkänsla och många gånger depression.

Forskning har visat att flickor som ser sina kroppar som objekt och som försöker uppnå orealistiska ideal tunnhet är mer benägna att drabbas av depression och även självmordstankar. Bland unga kvinnor, har undersökningar visat att 59% känner att de är fett och vill gå ner i vikt. Flickor som praktiserade extrem bantning också fått sämre näring och åt färre frukter och grönsaker än de som inte banta, vilket kan äventyra deras tillväxt och allmänna hälsa.

  • Kvinnor som försöker uppnå orealistiska idéer om tunnhet är mer benägna att bli deprimerade.
  • Medierna anses ofta skadlig för kroppen bilden av kvinnor.
  • Dålig kroppsuppfattning kan påverka en persons förmåga att sova, lämnar dem mer mottagliga för depression.
  • Människor som har en dålig kroppsuppfattning engagera ofta i destruktiva beteenden.
  • Negativ kroppsuppfattning kan vara både en orsak och symptom på depression.
  • Vissa studier tyder på att det finns samband mellan bantning och depression.
  • Personer som lider av ätstörningar har högre nivåer av depression.