Vad är Neonatal Screening?

May 11

Även känd som nyfödda screening, är neonatal screening den kollektiva processen att testa nyfödda av olika typer av sjukdomar. Omfattningen av granskningen tar upp ett brett spektrum av förhållanden, inklusive hematologiska, metabolisk, endocrinologic och genetiska sjukdomar. Under årens lopp har de typer av screeningtester som används i denna typ av vård för nyfödda expanderat kraftigt, med viss variation i hur sjukvårdssystemen i olika länder närmar denna form av neonatalvård.

Beroende på de krav som införts inom en viss nation, kan processen med neonatal screening vara obligatorisk. Detta innebär att testerna genomförs som en fråga om rutin. Tanken bakom screeningen är att identifiera eventuella hälsoproblem som avsevärt skulle påverka hälsan hos nyfödda, och gör det möjligt att börja administrera lämplig behandling omedelbart. Detta bidrar till att undvika en eventuell försening i att diagnostisera ett allvarligt hälsotillstånd, och samtidigt öka chanserna att framgångsrikt kunna behandla sjukdomen innan den har en chans att avancera.

Den första obligatoriska neonatal screening i USA inleddes under decenniet av 1960â € s. Känd som Guthrie testet, var detta test som avser att detektera närvaron av fenylketonuri hos barn. Under årens lopp har andra tester lagts till i listan, inklusive tester för förekomst av sickle-cellsjukdom, hypotyreos, och hyperplasi. Testning på syn, hörsel skärpa och allmänna området rörlighet för nyfödda är också en del av den grundläggande neonatal screening i USA.

Medan många länder har nationella bestämmelser som lägger grunden för neonatal screening, är det inte ovanligt att nivån hälsoorganisationer statliga att övervaka granskningen i vårdinrättningar i deras jurisdiktioner. Lokala lagar ibland också mandat de exakta rutiner för att samla in prover och lämna in dem till godkända laboratorier för utvärdering. Detta bidrar till att säkerställa att kvaliteten på testningen är jämn, och att resultaten från de olika testerna kan anses vara tillförlitliga.

Inte alla länder delta i neonatal screening, men intresset för att initiera den här typen av vård av nyfödda har fortsatt att växa sedan början av 21-talet. Vissa länder har idag valfria screeningprogram, medan andra går mot obligatorisk screening för specifika hälsofrågor någon gång under de första sex månaderna av childâ € s liv. Som medicinsk forskning fortsätter att utvecklas nyare och mer effektiva sätt att upptäcka alla typer av sjukdomar i ett tidigt skede, är det mycket troligt att neonatal screening kommer att bli vanligare runt om i världen.

  • Neonatal screening används för att testa nyfödda av olika typer av sjukdomar.
  • Neonatal filmvisningar tar ofta placera några minuter efter födseln, då barnet återförs till de nya föräldrarna.
  • Nyfödda filmvisningar är obligatoriska i de flesta sjukhus.
  • En neonatal screening innehåller tester för metabola och genetiska sjukdomar.