Vad är en Stop Pris?

August 8

Stopppriset är det pris som är associerad med en stopporder. Inrättandet av detta pris är mycket viktigt när det gäller att utföra köp eller försäljning av en viss aktie eller annan säkerhet. Utan att utse ett pris som för att ange en handel av något slag, är mäklaren inget annat sätt att genomföra de önskemål en investerare när det gäller just den säkerheten.

Ett stopp för sig är helt enkelt en stående marknadsorder som ger börsmäklare med riktlinjer för köp eller försäljning av en viss trygghet. För att affären ska fungera effektivt, måste investeraren ge mäklaren med ett pris som någon form av handelsaktiviteten bör inledas. När det aktuella marknadsvärdet för att säkerheten når den utsedda stopp pris, kan mäklaren sedan fortsätta att följa de övriga villkor som anges i stopp ordning.

I de fall där den stopporder är uppbyggt för att möjliggöra förvärv av en viss aktie eller säkerhet, identifierar stopppriset den punkt där mäklaren ska köpa ett visst antal aktier på uppdrag av investerare. Till exempel, om investerarna tror att en aktie som för närvarande faller kommer inom kort rally och börjar klättra igen, kan han eller hon ställa en stopp pris som är precis innan värdet på aktierna plana ut och börja stiga. Genom att köpa aktier vid hållplatsen priset, investeraren positionerat för att tjäna en betydande avkastning efter limiterad order fylls och värdet på varje aktie i lager börjar stiga igen.

Stopp Priset kan också ställas in för att tillåta en investerare att förverkliga en maximal avkastning på en given investering, sälja den precis innan den börjar falla i värde. Som med förvärv av aktier i lager, lägger i en säljorder som automatiskt aktiveras när stopppriset nås innebär investeraren lyckas lasta aktierna medan de fortfarande går bra. Men han eller hon undviker också att förlora något på investeringen när aktierna börjar minska i värde.

Anländer till ett fungerande stopppris innebär att förstå rörelsen hos en given säkerhet inom det nuvarande marknadsklimatet. Exakta prognoser om framtida resultat gör det mycket lättare att köpa aktier när det är lågt, men kommer sannolikt att stiga snart, samt sälja lager medan den fortfarande rider högt men innan enhetspriset per aktie börjar falla. Ur detta perspektiv kan stopppriset ses som en ytterst viktig del av handelsstrategi som skapar en stor framgång när bestämts på ett ansvarsfullt sätt.

  • Stopp priset är den nivå där en mäklare bör köpa ett visst antal aktier på uppdrag av investera klienten.