Vilka är de olika typerna av MACD strategi?

January 1

En MACD strategi är en strategi som utnyttjar glidande medelvärde konvergens-Avvikelse Indikator som grund för att plocka bestånd. Många strategier kan utnyttjas med användning MACD, som jämför skillnaden mellan det glidande genomsnittet för ett lager för 12 dagar och för 26 dagar. Beroende på den riktning som MACD Indicator linjen på ett diagram korsar "signallinjen", en 9-dagars glidande medelvärde av MACD själv, investerare kan ta emot signaler för att köpa eller sälja. En annan typisk MACD strategi är att se om MACD stiger högt eller sjunker lågt under noll, vilket indikerar att det finns trend fart.

Många investerare använder teknisk analys för att välja aktier. Teknisk analys använder diagram och medelvärden för att ta reda på hur det tidigare resultat av lagren kan användas för att förutsäga framtida rörelser. En exponentiell glidande medelvärde av ett lager är dess genomsnittliga pris under en tidsperiod som sedan rör sig upp och ner med tiden. Den glidande medelvärde konvergens-Avvikelse Indikator använder skillnaden mellan glidande medelvärden från två olika tidsperioder för att indikera inte bara en trend utan även dynamiken i den trenden. Investerare beslut fattas om en MACD strategi har flera olika sådana att välja mellan.

Använda signalledningen är en typisk MACD strategi. Signalen linjen är nio-dagars glidande medelvärde av MACD själv. När MACD linjen korsar signalledningen på ett diagram i en uppåtgående riktning, investerare anser att en signal för att köpa motsvarande säkerhet. Om det skulle passera signalledningen går ner, är investerare förväntas sälja.

En annan användbar MACD strategi studerar hur nära eller långt MACD får från noll som en indikator på fart. Om MACD stiger till en nivå betydligt högre än noll, betyder det att den kortare genomsnittlig överträffar det längre. Detta gör att styrkan och dynamiken i prisutvecklingen som skall kontrolleras. En stark nedåtgående trend indikeras om MACD faller långt under noll.

En annan användbar MACD strategi är att använda indikatorn i samband med löpande priser för att signalera eventuell återföring av en trend. I en tid då priserna sjunka till en låg och MACD träffar också en låg men på en högre nivå än vad aktiekursen, kan det vara en bra indikation på en hausseartad divergens. Detta innebär att priset snart kan börja att vända sig och gå i en hausse, eller positivt, riktning. När det motsatta inträffar och en pris höga korrelat med lägre högt på MACD, kan en baisseartad, negativ divergens vara i görningen.