Infoga datum och tid

July 5

Utan tvekan, kommer tiden uppstår när du måste infoga aktuellt datum eller tid i dokumentet. Detta kan vara i införandet av ett brev eller i ett sidhuvud eller sidfot. Word kan du snabbt infoga datum eller tid i flera olika format. Denna information infogas som ett område som kan uppdateras manuellt eller uppdateras automatiskt när du skriver ut dokumentet.

För att infoga datum eller tid i dokumentet, så här:

  1. Placera insättningspunkten där du vill att datum eller tid insatt.
  2. Välj Datum och tid i menyn Infoga. Word visas datum och tid i dialogrutan. (Se figur 1.)

    Infoga datum och tid

    Figur 1. Datum och tid dialogrutan.

  3. Välj ett format för datum eller tid.
  4. Markera kryssrutan längst ner i dialogrutan om du vill att den valda datum eller tid för att alltid spegla det som är aktuellt. Om du väljer det här, betyder det att Word infogar det datum eller tid som ett fält så att det representerar alltid aktuellt datum eller tid.
  5. Klicka på OK. Det datum eller tid, som anges, infogas i dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1076) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Infoga datum och tid.