Vad är ett säljanalys?

December 23

Termen "försäljning analys" avser den metod där ett säljteam utvärderas för sina framgångar i möte övergripande försäljningsmål i en specificerad tidsram, vilket leder till lönsamhet för organisationen att säljkåren representerar. Ett team av professionella säljare som uppfyller eller överträffar sina mål inom en viss tidsram anses framgångsrik, medan en säljkår som inte uppfyller sina mål är närmare utvärderas för att se vad som orsakat bristerna. I de flesta fall kan den försäljning analys vara ett sätt för en organisation att rapportera i svart och vitt hur säljteam utför under en period av flera månader och år för att vara strategisk när lansera nya kampanjer eller byggnadsaffär i nya områden.

En välskött systemet försäljning analys kan vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg utvärdering som organisationen använder för att formulera en årlig handlingsplan som utnyttjar prestandan av säljkåren. Oftast är en försäljningsanalys färdig månad, därefter kvartalsvis att noggrant mäta försäljningsresultat. Många organisationer använder detta för att prognostisera den bästa tiden att rulla ut nya produkter, tjänster och specialerbjudanden för att maximera vinsten under högtrafik som identifierats av försäljningsrapporter. Försäljningsmål jämförs med den faktiska försäljningen produceras och eventuella avvikelser förklaras och korrigeras omedelbart för att förhindra ytterligare bakslag.

Försäljningsanalys kan vara användbar i prognoser vinsten i ett företag. Genom att studera de fluktuationer i vissa områden i säljteamet prestanda, under speciella kampanjer eller säljkampanjer, och under högsäsong, ledarna för ett företag kan precisera optimala tider att rulla ut nya produkter och tjänster till konsumenter. Försäljningsanalys kan också identifiera vissa medlemmar i ett säljteam och vissa kampanjer som inte presterar upp till standarder, vilket kan leda till eliminering av vissa försäljnings anställda eller program.

Försäljningen rapportering och prognoser är användbara verktyg som kan användas för att öka medvetenheten om högpresterande säljteam och belöna anställda som har högre än genomsnittet prestanda betyg. Dessutom kan en försäljning analys identifiera områden i säljkåren där det krävs ytterligare utbildning och stöd för att ta in bättre resultat. Detta kan leda till högre prestanda på uppdrag av hela säljteam och kan ge högre intäkter för organisationen som ett resultat av dessa ansträngningar.

  • Ett team av professionella avgör vad som fungerar och inte fungerar när man säljer en produkt eller tjänst.
  • Försäljningsanalys kan vara användbar i prognoser vinsten i ett företag.