Individer med ökad risk för typ 2-diabetes

June 25

Människor som tillhör följande grupper bör tala med sin husläkare om möjligheten att testa för typ 2-diabetes och om livsstilsförändringar som kan bidra till att förhindra uppkomsten av diabetes:

 • Fetma, särskilt bukfetma
 • Första gradens släkting med typ 2-diabetes
 • Tidigare historia av graviditetsdiabetes eller har ett barn föds väger över 9 pounds
 • Past nedsatt glukostolerans eller nedsatt fasta glykemi
 • Högt blodtryck
 • Högt kolesterol
 • Inaktiv livsstil
 • Högrisk etnisk grupp (sydasiatiska, infödda australier, västafrikaner)
 • Återkommande infektioner
 • Att ha en sjukdom som predisponerar den person till diabetes (Cushingâ € s syndrom eller akromegali, till exempel)
 • Med medicin som predisponerar den person till diabetes
 • Mikroalbuminuri
 • Låg födelsevikt
 • Ålderdom