Hur kan jag använda Duloxetine för depression?

December 24

Duloxetin är en drog som används främst för depression och generaliserat ångestsyndrom och är endast tillgänglig genom recept i vissa länder. Det är en typ av selektiv serotonin och noradrenalin återupptagshämmare (SNRI) och därför ökar mängden av dessa signalsubstanser i hjärnan. Om sjukvårdspersonal har rekommenderat eller skriven duloxetin för depression symtom du upplever, kan du använda denna farmakologisk terapi som en aspekt av ditt totala behandlingen. Viktiga komponenter i framgångsrikt använder duloxetin mot depression inkluderar strikt följa instruktionerna, hålla alla läkarbesök för att övervaka din status och upprätthålla medicinering även om det tar flera veckor för ditt humör för att förbättra.

Om en läkare har ordinerat duloxetin mot depression, följer alla hans eller hennes instruktioner. Du kanske startas med en låg dos som ökas långsamt under de första veckornas behandling. Ta din medicin dagligen och vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Svälj medicinen kapseln hel; inte öppna kapseln och försöka blanda medicinen med mat eller vätska. Beroende på instruktionerna, tar duloxetin antingen med mat eller utanför ordinarie måltider.

Många antidepressiva, inklusive duloxetin, har visat sig orsaka betydande förändringar på humör för vissa patienter. Specifikt har vissa patienter rapporterade självmordstankar, ökad depression, fientlighet, irritabilitet, panikattacker och sömnlöshet. Av denna anledning, din hälsovårdspersonal förmodligen kommer att schemalägga regelbundna möten med dig i början av din behandling och när dosen ökas eller minskas. Det är viktigt för dig att hålla alla schemalagda möten med din läkare för att möjliggöra övervakning av din mentala status. Att ha en objektiv professionell bedömning ditt humör, mental status och förekomsten av eventuella biverkningar under denna tid är viktigt.

Duloxetin mot depression kräver normalt en till fyra veckor att visa förbättring av dina symtom. I vissa fall kan tiden för förbättring av depressiva symtom vara längre på grund av nödvändiga justeringar i doseringen för att nå terapeutiska nivåer. Fortsätt att själv administrera din medicin, även om du subjektivt känner ingen förbättring i ditt humör eller symptom. Stoppa medicineringen abrupt kanske inte bara leda till att du inte att nå de nödvändiga terapeutiska nivåer i kroppen för förbättringar, kan det orsaka abstinenssymtom också.

Farmakologisk behandling - såsom duloxetin mot depression - är bara en aspekt av din terapi för denna sjukdom. Diskutera med sjukvårdspersonal andra medel för behandling av denna sjukdom som rådgivning, motion, avslappningstekniker för ångest eller självhjälpsgrupper. Ju fler verktyg du använder för att hantera din sjukdom, desto större är chansen att duloxetin terapi kan vara framgångsrik.

  • Duloxetin är ett receptbelagt läkemedel i första hand används för behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom.