Vad gör en Assault Attorney göra?

July 30

En misshandel advokat fungerar på rättsfall som involverar misshandel. Denna typ av advokat kan söka rättvisa för en person som har varit ett överfall offer, eller han kan arbeta för att försvara någon som anklagas för att ha begått övergrepp. Hans jobb kan omfatta sådana uppgifter som intervjua presumtiva kunder och förbereda dem för prövningar, intervjua vittnen, forska fall och förbereda för domstolen. En person i detta läge kan också söka upp och se över brottsdokumentation för att lära de fakta som är inblandade i fallet. När ett angrepp advokat representerar en kärande, kan han söka den allvarligaste straff för svaranden; en försvarsadvokat, å andra sidan, vanligtvis kommer att försöka säkra minst stränga straff för hans klient.

Många människor har en god uppfattning om vad ett överfall advokat gör i en rättssal, men kan vara osäker på vad han gör bakom kulisserna. En person i detta läge har till uppgift att intervjua kunder och lära sig fakta i ett mål från deras synvinkel. Sedan € heâ ll normalt arbeta för att få information från en juridisk prospektiv genom att erhålla polisrapporter och andra officiella dokument. Med denna dokumentation till hands, kan han ha en bättre förståelse av de inblandade händelserna och har lättare att skilja fakta från åsikter och felaktigheter.

Ofta ett angrepp advokat arbetar också för att förbereda sin klient och andra parter för domstolen. Han kan råda sin klient om hur man genomför själv och även på hur man klär. Han kan också intervjua vittnen och förbereda dem för att vittna i domstol. Till exempel kan han varna vittnen om vad som väntar från motsatta advokat och råda dem att svara tydligt utan att ge extra information. Ibland denna typ av preparat kan hjälpa vittnen och kunder att känna sig mindre nervös i domstol och undvika att göra fall skadar misstag.

En gång i domstol, är ett angrepp attorneyâ € s jobb brukar argumentera hans fall på uppdrag av käranden eller svaranden. Han brukar försöka övertyga en domare eller en jury att svaranden i målet är antingen skyldig eller icke skyldig. I vissa fall kan dock han arbeta för att förhandla fram ett avtal snarare än att vänta och se vad dom kommer att returneras. Till exempel kan ett angrepp advokat som arbetar för en svarande rekommenderar att hans klient erkänner sig vara skyldig till misshandel eller ett mindre allvarligt brott om det innebär får ges ett lättare straff.

  • En skyldighet för en misshandel advokat är att förbereda vittnen att vittna i domstol.