Spelar Zune HD Radio på Windows Phone 7

August 20

FM-radion i Windows Phone är trevligt, men telefonen kan inrättas för att stödja HD-radio - och det är ännu bättre!

För att komma till FM och HD-radio, från Zune startskärmen trycker Radio. En radio visas. Om det händer inte vara på en aktiv radiostation, kommer den automatiskt hitta en. Om just den FM-station råkar ha en HD erbjudande, kommer den automatiskt att gå till HD1.

Musiken eller prata station kommer att spela tills du trycker på pilknappen eller tryck på hemknappen. Genom att peka på pilen knappen kommer du tillbaka till Zune startskärmen.

Bara för att det är den första radiostationen som du hittat betyder inte att du vill lyssna på den. Byta radiostation innebär följande steg:

  1. Knacka stationsnumret.

    Detta tar upp dubbla pilspetsar, som tuning ikoner.
  2. För att få en station med ett stort antal, peka på pilarna som pekar åt höger. För att få en station med ett lägre antal, peka på pilarna som pekar åt vänster.

    Det spelar ingen roll om stationen i FM eller HD-läge.

För att komma till de andra HD-stationer, tryck på HD nummer du vill. Till exempel, om du lyssnar på HD1 och du vill HD2, bara peka på HD2.

Det kan ta en sekund eller två för den nya HD-stationen för att få tillräckligt med data för att producera musik. HD1 kommer att spela vanlig FM tills den har tillräckligt med data. HD2 och HD3 har inte den bekvämlighet.