Vilka är de olika orsaker till Ataxi?

September 10

Orsakerna till ataxi är genetik, sjukdomar, trauma och toxiska reaktioner. I ungefär en tredjedel av fallen är det omöjligt att fastställa orsaken till tillståndet. Eventuella skador på lillhjärnan kan orsaka ataxi. Skador på anslutningarna längs hjärnan och ryggmärgen leder också till ataxi.

Ataxi är ett tillstånd där hjärnan är oförmögen att koordinera rörelserna. Det kan vara en mild, kronisk sjukdom, eller en progressiv sjukdom som leder till döden. Patienter som lider av ataxi har svårt att gå, svälja, och utföra finmotorik. Liksom orsakerna till ataxi, omfattningen av funktionshinder varierar från person till person.

Hälsoförhållanden är några av de vanligaste orsakerna till ataxi. En stroke, cerebral pares, multipel skleros, och tumörer kan alla skada lillhjärnan, vilket leder till ataxi. Även en mild stroke, känd som en TIA, kan resultera i ataxi. I vissa fall kan personer som lider av vattkoppor utveckla en tillfällig form av ataxi som går iväg på egen hand.

Ett annat villkor som kan utlösa ataxi är paraneoplastiska syndrom. Detta är en av de mindre vanliga orsaker till ataxi. Det är en degenerativ tillstånd som utvecklas när kroppens eget immunsystem svarar på en cancertumör i kroppen. Den ataxi kan utveckla månader till år innan cancern diagnostiseras.

Olyckor som orsakar hjärntrauma kan leda till tillfällig eller permanent ataxi, beroende på typ och svårighetsgrad av skadan. Vissa individer kan utveckla ataxi som svar på vissa läkemedel, såsom fenobarbital, exponering för tungmetaller eller lösningsmedel, eller som ett resultat av långsiktigt drog- eller alkoholexponering. Dessa orsaker till ataxi kan orsaka tillfällig eller permanent invaliditet.

Ärftliga orsaker till ataxi är resultatet av en defekt i en gen. Detta bringar genen att göra abnorma proteiner. De drabbade proteinerna stör nervcellernas förmåga att fungera. Utan förmågan att fungera korrekt, nervcellerna urarta så småningom. Fall av ataxi, där orsaken inte kan pekas ut kallas sporadisk degenerativ ataxi.

Behandling för ataxi inkluderar fysisk och arbetsterapi för att hjälpa till med dagliga levande arbetsuppgifter och att bygga styrka, liksom talterapi att förbättra sväljförmåga och kommunikativ förmåga. Adaptiva enheter, t.ex. vandrare och kommunikationshjälpmedel bidra till att förbättra livskvaliteten för personer som lider av ataxi. Den exakta behandlingen för varje individ med ataxi beror på hur sjukdomen påverkar kroppen och svårighetsgraden hos tillståndet.

  • Personer som lider av vattkoppor kan utvecklas tillfällig ataxi.
  • Patienter med ataxi har vanligtvis svårt att utföra finmotorik.
  • Eventuella skador på lillhjärnan kan orsaka ataxi.