Top tips för att minska Estate Skatter i Kanada

October 5

Även Kanada inte har några "döds skatter," skatt på din egendom, inklusive din Registrerade pensionssparande (RRSPs) och Registrerade Pensionering Inkomst fonderna (RRIFs), kan verkligen lägga upp. Med en bra egendom plan kan du hålla dessa skatter på ett minimum.

Följ dessa tips och du kommer att hålla Canada Revenue Agency (CRA) från att vara din största och gladaste mottagaren!

  • Lämna kapital egendom som har gått upp mycket i värde till din make.
  • Namnge din make som förmånstagare av dina RRSPs och RRIFs.
  • Lämna din barn eller barnbarn kontanter eller egendom som inte har gått upp en hel del i värde.
  • Använd undantaget huvudsakliga bostad att lämna din semester egendom till dina barn utan att utlösa en reavinst.
  • Ge bort kapital egendom medan du fortfarande lever om du har en realisationsförlust för att kompensera eventuella realisationsvinst
  • Donera pengar till välgörenhet i ditt testamente.
  • Se till att din vilja ger din testamentsexekutor makt att använda dina oanvända RRSP bidrag att ge ett bidrag till din makes RRSP.
  • Ge din testamentsexekutor tillräckligt med information för att utnyttja oanvända kapitalförluster när du dör.