Styra Visning av sidbrytningar

March 22

Det finns två typer av sidbrytningar som kan visas i ett Excel-kalkylblad: manuell eller automatisk. Du infogar sidbrytningar manuellt med hjälp av Sidbrytning alternativ från menyn Infoga. Automatiska sidbrytningar är de som beräknas av Excel utifrån olika inställningar, t.ex. sidstorlek, marginaler, cellstorlek och liknande.

Excel kan du kontrollera om sidbrytningar visas på skärmen (som streckade linjer) genom att följa dessa steg:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. Excel visas dialogrutan Alternativ.
  2. Se till att fliken Visa väljs. (Se figur 1.)

    Styra Visning av sidbrytningar

    Figur 1. fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

  3. Ställ in sidbrytningar kryssrutan enligt önskemål. Om markerad, då Excel visar sidbrytningar på skärmen.
  4. Klicka på OK.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3008) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Styra visning av sidbrytningar.