Radera Blad kod i ett makro

June 13

Jean-Louis skulle vilja skriva en VBA procedur som tar bort koden fäst till ett visst kalkylblad. Han vet hur man raderar förfaranden som lagras i moduler, men inte hur man gör det när de lagras i arket.

Den goda nyheten är att om du vet hur man tar bort makron i en modul, kan du använda samma teknik för att ta bort den inom ett ark. Skillnaden är att du skulle använda bladet namnet snarare än modulnamnet när man hänvisar till den komponent som du vill radera.

Till exempel, om du hänvisar till kod i en modul i en arbetsbok, du normalt göra det genom att referera till innehåller modulen på detta sätt:

ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents ("Module1")

För att referera till kod som finns i ett kalkylblad, skulle du använda den här syntaxen, istället:

ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents ("Blad1")

För andra idéer om hur man kan referera VBA-kod på olika sätt inifrån andra makron, se följande sida vid Chip Pearsons hemsida:

http://www.cpearson.com/excel/vbe.aspx

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (9490) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Radera Blad Code i ett makro.