Formler för Vanliga Geometriska figurer

October 30

Beroende på algebra problemet, måste du veta lite geometri. Följande representerar några av de vanligaste formerna i geometri och deras formler för omkrets, area, volym, ytor och omkrets:

Tvådimensionella Former
Form Perimeter / Omkrets Område
Rektangel P = 2 (l + w) A = lw
Square P = 4s A = s 2
Triangle P = a + b + c A = 1 / 2BH
Trapezoid P = a + b 1 + c + b 2 A = 1 / 2h (b 1 + b 2)
Likbenta trapetsoiden P = 2w + b 1 + b 2 A = 1 / 2h (b 1 + b 2)
Circle C = πd = 2 π r A = π r 2
Tredimensionella former
Form Ytarea Volym
Låda SA = 2LW + 2LH + 2wh V = LWH
Sfären SA = 4 π r 2 V = 4/3 π r 3
Cylinder SA = 2 π r (r + h) V = π r 2 h