Vilka är de olika typerna av Process Control Systems?

February 26

Processtyrning är en term som används för att beskriva de olika metoder som tillämpas av producenter och tillverkare i produktionsprocessen i syfte att se till att hela produktionen och tillverkningsprocess följer ett konsekvent mönster som leder till en förväntad utfall. Med andra ord är processstyrning används för att säkerställa ett slags likformighet av produktionen. Process styrsystem avser de system som används av tillverkare och producenter för att uppnå detta syfte och inkluderar statistisk kvalitetskontroll, sekvens styrenheter, övervakande kontroll och datainsamling, och distribuerade styrsystem.

Dessa typer av processkontrollsystem är huvudsakligen mekanisk utrustning utformad för att hjälpa till i processen styrsystemet. Några av dem fungerar som elektroniska komponenter som spelar en nyckelroll i kontrollprocessen, vilket kan innefatta att bistå i startoperationer. De idrifttagnings verksamhet avser de som är inblandade i att starta produktionen efter en avstängning processer. Ett exempel på detta är ett frukostflingor produktionsbolag som regelbundet bedriver en komplett avstängning, medan vissa underhållsprocess eller städning utförs på de maskiner som används vid framställning av spannmål. En annan tillämpning av processtyrningssystem är den typ av utrustning som fungerar som automatisk mätning och mäta system som gäller processtyrning för produkten när den rör sig längs produktionslinjen.

Till exempel, om produkten är läsk, kommer denna typ av processtyrningssystem övervaka hela processen börjar med att ställa in rätt temperatur för produkten, mäta ingredienserna, kontrollera flaskor eller burkar för defekter, se till att locken är korrekt placerad på flaskorna, och att se till att flaskorna är placerade i sina lådor i rätt ordning. Några av processtyrsystem tjänstgöra i ett slags tillsyns- eller en övervakningskapacitet till andra system i den meningen att sådana system följa utvecklingen för andra processkontrollsystem för att säkerställa att de fungerar perfekt och enligt den angivna tidsplanen. Om det finns någon identifierad standard i någon av processtyrningssystem, kommer de viktigaste styrsystemen stängs det aktuella systemet och ljud någon form av larm eller signal för att indikera att det finns ett problem någonstans längs produktionslinjen. En annan typ av processtyrnings involverar en typ av tjänst som uppträder vid slutet av tillverkningsprocessen, som är inriktad mot att kontrollera den färdiga produkten för att säkerställa att det är upp till standard och saknar defekt.

  • Processtyrning säkerställer att en tillverkningsanläggning producerar kvalitetsprodukter till ett lågt pris.
  • Processtyrningssystem används för att övervaka tillgångar tillverkning, såsom kvalitetskontroll och temperaturkontroll.