Vad är Trace Bevis?

April 27

Trace bevis består vanligen av partiklar, mestadels mikroskopiska, kvar på en brottsplats av en gärningsman. Undersökningen av spår bevis av rättsmedicinska specialister ofta hjälper till att identifiera källan till ett brott, en misstänkt eller ett offer. De flesta människor omedvetet lämnar spåra bevis på en brottsplats, och det är ofta svårt att ta bort. Det finns olika former av minuters bevis på att rättsmedicinska team använder för att bekräfta ytterligare fynd. Det är ovanligt att spår bevis används ensamt för att stödja ett fall i domstol.

Hår och fibrer kan vara nyckelfaktorer för att identifiera en misstänkt eller offer, och är ofta överförs mellan de två. Det finns en mängd delar av håret som kan hjälpa kriminaltekniska ingenjörer under identifieringsprocessen. Fibrer är viktiga eftersom de kan överföras från fordon, kläder, mattor och andra tyg baserade källor till brottsplatsen, eller kan extraheras från scenen och återfinns på en misstänkt. Denna del av spår bevis kan begränsa en sökning baserad på redan kända fakta.

Forensic team använder ett komplext system för att avgöra nödvändig information från spår bevis för att begränsa antalet okända och stödja andra upptäckter. Måla och smuts är också viktiga upptäckter på en brottsplats. Kriminalteknik kan bestämma märke och modell av en bil som används för att begå ett brott eller vilken typ av färg från en brottsplats kan upptäckas på ett misstänktes ägodelar. Smuts lämnar också ett avtryck på en brottsplats, och kan analyseras för att avgöra om den misstänkte kan bo, arbeta, eller där han eller hon var före brottet.

Den viktigaste kategorin spår bevis är biologiska, särskilt vätskor och blod. Vätskor kan inkludera svett, sperma, och saliv, som ofta analyseras för att identifiera deoxiribonukleinsyra (DNA) och matchas med en misstänktes genetiska koden. Bortsett från dess DNA betydelse, är blod mycket värdefulla i att återskapa en brottsplats och bestämma tiden handlingen ägde rum. Forensic fotografering används för att fånga blod splatter mönster, vilket gör detektiver för att visualisera detaljerna i ett brott.

Edmond Locard, som studerade och experimenterade med kriminaltekniska lag i början av 1900, visade att det fanns ett utbyte av bevis under ett brott. Denna teori blev Locard Exchange Princip, vilket är grunden för spår bevis och andra rättsmedicinska upptäckter. De mikroskopiska Uppgifter finns under en brottsutredning hjälper brukar knyta större bevis tillsammans och ge ytterligare inblick i beteende och identitet en misstänkt.

  • Trace bevis kan hittas på kläder från en brottsplats.
  • Trace bevis är ofta mikroskopiska.
  • Trace bevis vanligen vänster vid brottsplatser.
  • Analys av blod splatter kan vara viktigt att lösa ett brott.
  • Skid märken kan användas som bevis i en utredning.