Lägga till MySQL konton

March 24

Det bästa sättet att komma åt MySQL från PHP är att skapa ett konto just för detta ändamål med endast de privilegier som behövs.

Om du använder ett konto som du har fått av ett företag IT-avdelning eller ett webbhotell, det kanske eller kanske inte har alla privilegier som behövs för att skapa ett konto. Om den inte gör det, kan du inte lyckas köra uttalandet att lägga ett konto, och du måste begära en andra konto för att använda med PHP.

Om du behöver begära ett andra konto, få ett konto med begränsad behörighet (om möjligt) eftersom din webbdatabas ansökan är säkrare om kontot dina PHP-program använder inte har fler privilegier än vad som krävs.

För att skapa en eller flera användare när du har de nödvändiga privilegier, kan du använda CREATE USER uttalande (läggs till MySQL i version 5.0.2), enligt följande:

CREATE USER kontonamn @ värdnamn identifieras med "lösenord",
kontonamn @ värdnamn identifieras med "lösenord", ...

Detta uttalande skapar angivna nytt användarkonto (ar) med det angivna lösenordet för varje konto och inga privilegier. Du behöver inte ange ett lösenord. Om du lämnar ut identifieras med "lösenord", är kontot skapas utan lösenord. Du kan lägga till eller ändra ett lösenord för kontot vid ett senare tillfälle.

Om du använder en version av MySQL före 5.0.2, måste du använda en GRANT uttalande att skapa ett konto.