Vad är Belt Grinding?

August 14

Bälte slipning är en process för att avlägsna material från en bit metall med hjälp av en bandslipmaskin, en elektrisk maskin som roterar ett bälte runt två eller flera hjul. Bandslipning liknar processen för bältesslipning, och maskinerna ofta ser mycket lika. Den avgörande skillnaden är att bandslipning görs till metall, medan bältesslipning görs för att trä och andra lättare material. Denna process kan göras på flera sätt, och varje sätt har sina egna fördelar och nackdelar. Mängden material som avlägsnats från en bit kommer att bero på den metod som används.

Bred bandslipning är en av de vanligaste typerna av slipmetoder tillgängliga. Denna process innebär ofta användning av ett transportörsystem som drar metallstycke som skall slipas förbi två eller flera slipband. Mängden material som tagits bort av pjäsen kan dikteras av flera faktorer, inklusive typ av rem, hastigheten av bandet, avståndet mellan bandet och stycket, och metallen som slipas. Den första bandet i systemet är vanligen den grövsta och är utformad för att ta bort det mesta materialet. Bälten placerade efter den första kommer att bli mindre och mindre grova att avlägsna mindre material och ger en jämnare yta.

En backstand bandslipmaskin är ett annat gemensamt verktyg som används för bandslipning, och det fungerar särskilt bra för mindre bitar av metall. Själva remmen är placerad bakom en plattform på vilken metallstycke kan säkras eller stabiliserat, och en remskiva, desto högre remskivan, är monterad vid en 45 graders vinkel från det nedre, större remskiva. Den större remskiva roterar mycket nära stabiliserande plattform så att användaren kan trycka på metallen mot bandet roterar runt den stora remskivan. Sådana slipmaskiner omfattas ofta plexiglas sköldar som kan sänkas under det arbetsstycke som danas under bandslipning processen för att förhindra skräp och gnistor från att komma i kontakt med ögon och ansikte.

Ett verktyg mycket liknar en bandslipmaskin är en bänkslipmaskin, som är en mycket mindre enhet som är monterad på en bänk eller annan fast yta. En bänkslipmaskin använder cirkulära hjul istället för bälten; hjulen kan bytas ut mot varandra, och de vanligaste två hjul som används är slipskivor och trådhjul. Den slipande slipskiva avlägsnar en betydande mängd material när ett stycke pressas mot den, medan en tråd hjul kommer att ta bort mindre material och ger en bättre finish.