Vilka är de olika typerna av biblioteksvetenskap Software?

March 12

Biblioteksvetenskap programvara används normalt för intern lagring av data och hantering av information. Några av de vanligaste typerna av program är de som kan användas för att organisera där böcker är i biblioteket, vilket gör bibliotekarier och andra för att enkelt hitta dem som de behöver. Det finns också en mängd olika sökfunktioner och verktyg som gränssnitt med databaser, vilket gör det enklare att navigera i listor och kataloger över skriftliga arbeten. Andra biblioteksvetenskap programvara kan användas för att hantera digital information eller för att organisera och underlätta detaljer medlemskap för personer som besöker biblioteket.

Olika typer av biblioteksvetenskap programvara utvecklas ofta för att tillgodose olika behov som är specifika för det arbete och förvaltningen av ett bibliotek. Några av de vanligaste programmen, till exempel, är de som skapar digitala kataloger som används för att organisera och hantera böcker och andra verk som är till hands i ett bibliotek. Denna programvara omfattar vanligtvis en omfattande databas som nya verk kan läggas till och gamla tas bort vid behov. Sådan biblioteksvetenskap programvara effektivt ersätter traditionella kortkataloger eller andra register som kan användas för att kategorisera böcker baserade på ämnet, författare och andra beteckningar.

Sökfunktioner och program är också populära former av biblioteksvetenskap programvara, inklusive de som är inbyggda i organisationsprogram och separata verktyg. Dessa verktyg tillåter människor att snabbare och enklare titta igenom databasen av verk inom ett bibliotek för att hitta vad de behöver. Medan många program som organiserar böcker kan innehålla sökfunktioner, verktyg som utformats speciellt för detta ändamål kan erbjuda mer kraftfulla funktioner och ytterligare alternativ. Denna typ av biblioteksvetenskap programvara kan också innehålla funktionalitet för att söka igenom andra system, såsom webbplatser eller online-databaser, alla inom en och samma ram.

Andra former av biblioteksvetenskap mjukvara används för att organisera och hantera anställda och personal på ett bibliotek. Dessa program kan vara liknande schemaläggning och chefs programvara som används i andra företag, även om det också kan innehålla verktyg som utformats speciellt för ett bibliotek inställning. Andra typer av biblioteksvetenskap programvara kan krävas för att spåra information om böckerna hålls på en plats och medlemmarna i den webbplatsen. Eftersom böckerna kontrolleras eller överlåtas mellan biblioteken, är den interna databasen uppdateras för att visa att, så att framtida sökningar tyder på att det inte längre är på den platsen. Program skapas ofta för att lägga och spåra medlemmar i ett bibliotek, som kommunicerar med andra program för att ange vem som kan vara i besittning av en viss bok åt gången.

  • Vissa bibliotek vetenskap program spåra var böcker och överföra dem mellan grenarna.
  • I de flesta bibliotek har gammaldags kortkataloger ersatts med datorsystem.