Vilka faktorer påverkar tjocktarmscancer Förväntad livslängd?

March 8

Förväntad Tjocktarmscancer livslängd beror på ett antal faktorer, bland annat en patientâ € s allmänna hälsotillståndet. Scenen av tjocktarmscancer avgör hur svårt behandling är, och överblivna cancerceller efter operationen kan påverka patientens prognos. Återkommande tjocktarmscancer minskar också ett patientâ € s livslängd. Överlevnad är oftast större när cancerceller upptäcks tidigt.

Det finns fem nivåer av tjocktarmscancer, allt från Stage 0 till Steg 4. Steg 0 är den minst allvarliga, eftersom cancercellerna har ännu spridas över hela tjocktarmen och ändtarmen. Koloncancerpatienter får diagnosen Steg 1 om tumörerna har spridit men är fortfarande inom kolon. Cancern sprider oftast till rektum hos patienter som har Etapp 2 tjocktarmscancer.

Cancerceller sprider sig till andra delar av kroppen i de senare stadierna av koloncancer, vilket gör tillståndet svårare att behandla. Patienter som har Steg 3 koloncancer kan uppleva spridningen av celler till lymfkörtlarna. Steg 4 är generellt den svåraste att behandla, eftersom cancerceller har spridning från kolon till andra delar av kroppen, inklusive större organ. Tjocktarmscancer också kan klassificeras som återkommande, vilket innebär att cancerceller igen regelbundet trots aggressiv behandling.

Colon förväntade cancer livslängd är direkt relaterad till det stadium av cancer en patient har fått diagnosen. Det är oftast lättare att behandla tjocktarmscancer, om den är isolerad i ett område snarare än att vara på flera ställen i kroppen. Blodprover, koloskopier, datortomografi (CT) skannar och röntgen är vanliga verktyg som används för att diagnostisera cancer i tjocktarmen. Fastställande av stadium av tjocktarmscancer är ibland svårt, och en onkolog kanske inte kunna göra en korrekt diagnos tills behandlingen börjar.

I vissa fall kan koloncancerceller förökar sig så aggressivt att de skapar ett hål i kolon. Detta kan inträffa under något skede av tjocktarmscancer. Ett sådant fenomen kan minska den förväntade tjocktarmscancer liv, eftersom de maligna cellerna har en större möjlighet att snabbt sprida sig i hela kroppen.

Kirurgi är i allmänhet den vanligaste metoden för borttagning koloncancer. Denna metod används även i de tidigaste stadierna av koloncancer för att bli av maligna celler. En onkolog skulle kunna följa kirurgi med kemoterapi för att säkerställa att alla koloncancerceller avlägsnas från kroppen.

I vissa fall, kan koloncancer återkomma efter kirurgi och kemoterapi. Vanligtvis kommer en patient genomgå mer kirurgi eller kemoterapi för att förstöra de nya cancerceller. Återkommande maligna celler kan minska en patientâ € s förväntade tjocktarmscancer liv.

Sunda livsstilvanor kan också påverka tjocktarmscancer förväntad livslängd. En fiberrik och fettsnål kost hjälpmedel kolon hälsa genom att hålla tarmarna tydlig. Regelbunden motion är också ibland kopplad till en minskad risk för tjocktarmscancer återfall och kan hjälpa patienter återhämta sig från något skede av tjocktarmscancer. Patienter som återhämtar sig från operationen kan be sin läkare om kost och motion råd innan man börjar på en ny livsstil plan.

  • Överblivna cancerceller efter operation kan påverka en patients prognos.
  • Kirurgi är vanligtvis den första åtgärd för patienter tjocktarmscancer.
  • Tidig upptäckt och behandling kan förbättra den förväntade livslängden i ett kolon cancerpatient.
  • Den enkla behandling för tjocktarmscancer kan påverka livslängd.
  • Sunda livsstilvanor kan påverka tjocktarmscancer förväntad livslängd.
  • Tjocktarmscancer blir svårare att behandla när den sprider sig till andra delar av kroppen.