Vad är en anbudsförfrågan?

October 18

Ibland bara kallad en RFT, är en anbudsförfrågan ett dokument som fungerar som en inbjudan för leverantörer och olika typer av leverantörer att tillhandahålla varor och tjänster till emittenten av dokumentet. För det mesta är denna typ av inbjudan utnyttjas av regeringsorgan som sträcker sig från den lokala till den nationella nivån. En RFT ger en liknande funktion på begäran om förslag eller RFP inom den privata sektorn.

En av de utmärkande egenskaperna hos en anbudsförfrågan är att inbjudan inte utfärdas till en utvald grupp av potentiella leverantörer. Detta skiljer sig från en begäran om förslag, där dokument kan vara antingen något bred eller mycket detaljerad, och riktar sig endast till leverantörer som företaget känns kan tillgodose sina behov. Regeringar i stället fokusera på att ge mycket specifik information om vilka typer av varor de vill ha, och bjuda in ett brett spektrum av potentiella leverantörer för att leverera. Alla företag eller individ som uppfyller de kriterier som fastställts i texten i dokumentet är fria att tillämpa och eventuellt beviljas status som en auktoriserad leverantör.

I vissa länder, som svar på en begäran om anbud kräver att den potentiella leverantören lämna vad som är känt som en begäran om information eller RFI. Detta dokument ger huvudsak bakgrunden på den potentiella leverantören, inklusive uppgifter om antal år i näringslivet, information om den finansiella stabiliteten i verksamheten, och alla andra faktorer som kan vara relevanta för att kvalificera som en auktoriserad leverantör för regeringen. En kopia av dokumentet kan lämnas in tillsammans med inlämnandet av RFT, eller säljaren kan krävas för att bekräfta att en RFI tidigare lämnades, referera datum och regerings enhet som mottagit begäran om upplysningar.

Det finns ingen standardmall för att förbereda en anbudsförfrågan. Slutdokumentet kommer att återspegla gällande bestämmelser och standarder som regeringen är skyldig att iaktta. Detta innebär att det slutgiltiga förslaget kommer sannolikt att vara mycket detaljerad, och ge alla potentiella leverantörer med tillräcklig information för att avgöra om de bör eller inte bör besvara begäran. Krav av detta slag hindrar leverantörer som inte uppfyller statliga normer från att spendera tid crafting ett svar som är högst troligt att betraktas samtidigt minimera antalet svar som måste granskas av enhet som utfärdade det ursprungliga anbudsförfrågan.

  • Det finns ingen standardmall för att förbereda en anbudsförfrågan.