Hur Subtrahera positiva och negativa tal

February 25

Subtrahera positiva och negativa tal är verkligen lätt att göra: Du behöver inte bara ändra minustecknet (den som är operatören) till ett plustecken, ändra numret som minustecknet var framför till sin motsats, och sedan Följ dessa regler för att lägga till positiva och negativa tal:

 • Om du lägger till ett positivt tal med ett annat positivt tal, är summan alltid ett positivt tal.
 • Om du lägger till ett negativt tal med ett annat negativt tal, är summan alltid ett negativt tal.

I båda de ovanstående regler, när tecknen är samma, du hittar summan, och tecknet av summan är densamma.

 • När tecknen på två nummer som du lägger ihop är olika, glöm skyltarna och se skillnaden mellan siffrorna (skillnaden mellan deras absoluta värden). Antalet längre från noll bestämmer tecknet för svaret.

Följ dessa steg för att subtrahera positiva och negativa tal för att lösa följande ekvation:

-60 - (40) =?

 1. Ändra minustecken (på operatören) till ett plustecken.

  I det här exemplet, du byter från subtraktion tillsats:

  -60 + (40) =?

 2. Ändra numret efter det minustecken till sin motsats.

  -60 + (-40) =?
 3. Lägg upp numren genom reglerna för att lägga positiva och negativa tal.

  Eftersom du lägger två nummer med samma tecken (negativ), är ett tecken på summan av dessa siffror med samma (negativ).

  -60 + (-40) = -100