Ange Antal MRU filer

April 2

Excel kan lätt hålla koll på en de senaste arbetsböcker som du har redigerats. Denna lista med filer ofta kallad MRU (senast använda) fillista. Excel kan du ange exakt, hur många filer du vill spåras i denna lista. Du kan ändra antalet MRU filer genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Office-knappen och sedan på Excel-alternativ. Excel visar Excel dialogrutan Alternativ.
  2. Klicka på Avancerat på vänster sida i dialogrutan.
  3. Bläddra igenom de tillgängliga alternativen tills du ser avsnittet Visa. (Se figur 1.)

    Ange Antal MRU filer

    Figur 1. De avancerade alternativen i Excel dialogrutan Alternativ.

  4. Använd kontrollmärkta Visa Antal Senaste dokument för att ange hur många filer du vill ska visas i MRU listan. (Du kan ställa in ett värde på upp till 50.)
  5. Klicka på OK.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (6238) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010, och 2013.