Vilka är de medicinska fördelarna med kloning?

March 1

Även om det finns många potentiella nackdelar, och många människor känner sig osäkra om huruvida denna praxis är moraliskt rätt, fördelarna med kloning är många. Vissa typer av kloning kan användas för att skapa livsmedelskällor med ett högre näringsvärde, medan andra kan användas för att skapa olika typer av medicin eller behandlingar. En av de mest kända fördelarna med kloning är organtransplantation, vilket potentiellt skulle kunna rädda livet på olycksoffer och för dem som väntar på en organdonation.

De medicinska fördelarna med kloning kan börja med själva näring av kroppen. Inte bara kan klonas kor och höns producerar fler ägg och mjölk, men forskarna kan också ha möjlighet att genetiskt förändra näringsvärdet av dessa livsmedel. Spädbarn oförmögna att amning kan också dra nytta av vissa typer av djurkloning. Till exempel, en ko vars genetiska koden är manipulerad kan producera mjölk som innehåller proteiner som liknar de som finns i human bröstmjölk.

Fertilitet är en annan av de möjliga fördelarna med kloning. För dem som är sterila, får denna lösning ger hopp där andra alternativ har misslyckats. En av de vanligaste processerna för reproduktiv kloning börjar genom att injicera det genetiska materialet av en förälder till ett ägg. När detta är gjort, är ägget stimuleras av elektricitet eller kemikalier, placeras sedan in i livmodern. Även om denna process har åstad till viss del hos djur, det behövs ytterligare forskning för att se om det också kommer att fungera för människor.

Förutom näring och fertilitet, till gagn för kloning nå in behandling och eventuellt bota många medicinska frågor. Organtransplantation är den mest kända medicinskt bruk för kloning. Ibland transplanterade organ skördas från djur, som regelbundet avvisats av mänskliga mottagare. Klonade djur kan dock bära mänskliga gener, som kan göra avvisande mindre vanligt. Kloning kan också vara till nytta i att ersätta ben, brosk och hud i bränn och olycksoffer.

Andra medicinska fördelar med kloning består av skapandet av avancerade medicin. Dessa läkemedel kan användas för hjärt- och benmärgs behandlingar, för att kontrollera diabetes och ledgångsreumatism, och kanske till och med för att bota njurvillkor och Parkinsons sjukdom. Dessutom kan kloning också kunna bota vissa typer av cancer genom att ersätta muterade gener med friska, normala. Denna process består ofta av att ta immunceller från patientens egen kropp, duplicera dem och sedan placera dem tillbaka in i systemet.

  • En forskare som arbetar i en kloningslabb.
  • En allmänt känd fördel av kloning är organtransplantation, som har potential att rädda livet på alla i behov av en organdonation.