Hur man beräknar den utdelningsandel på din aktieplacering

October 28

Utdelningsandelen är helt enkelt ett sätt att räkna ut hur många procent av companyâ € s intjäning betalas ut i form av utdelning. Oroade över säkerheten för sina utdelningar Människor bör regelbundet titta på utdelningsandelen. Generellt är en utdelningsandel på 60 procent eller mindre säker. Självklart den lägre procentsatsen är, desto säkrare utdelningen.

Säg att företaget Urna Mer Corp. (UMC) har en årlig vinst på $ 1 miljon dollar. Den totala utdelningen av $ 500.000 ska betalas ut, och företaget har 1 miljon aktier. Använda dessa siffror, du vet att UMC har vinsten per aktie (EPS) för $ 1,00 ($ 1 miljon i vinst dividerat med 1 miljon aktier) och att det betalar en årlig utdelning om 50 cent per aktie ($ 500.000 delat med 1 miljon aktier).

Utdelningsgraden är 50 procent (den 50 cent utdelningen är 50 procent av $ 1,00 EPS). Detta är en sund utdelningsandelen, eftersom även om companyâ € s resultat var att minska med 10 procent eller 20 procent, skulle det ändå ha gott om utrymme för att betala utdelning.

Tänk på att en companyâ € s resultat arenâ € t nödvändigtvis kontanter. Om man tittar på kassaflödet från verksamheten kontra resultatet är ett annat sätt att mäta utdelningssäkerheten.