Vad är ett missbruk Tax Shelter?

June 22

En skatt härbärge definieras som någon form av åtgärder som vidtagits för att minska mängden betald skatt. Vid ett missbruk tax shelter, Internal Revenue Service (IRS) anser att skatte husrum är olagligt, och att den skattskyldige har att utöva en verksamhet med enda målet att minska skatterna. Ett antal kränkande skatte skyddande system har kraftigt åtalas av IRS, som började tungt slå ner på den praxis i slutet av 1990, då många konsumenter började utforska olika mindre än lagliga sätt att undvika skatt.

I vissa fall är en skatt husrum helt lagligt. Många skatteskalor är utformade för att hjälpa människor att betala för college, köpa ett nytt hem, spara till pensionen, eller starta ett företag. Dessa scheman inkluderar inbyggd i skatteparadis för att minska skattetrycket som betalas av personer som försöker engagera sig i dessa metoder, som en belöning för sitt skattemässigt ljud beteende. Dessa skyddsrum i form av tillåtna avdrag. Till exempel kan en student dra av räntan på studielån från sina skatter.

När människor använder kränkande skatteparadis, tar de nytta av denna avdragssystemet. Några vanliga exempel på kränkande skatteparadis inkluderar värderade egendom, eller användning av offshore bankkonton för att dölja inkomster. I vissa fall, konsumenter använder ett missbruk tax shelter omedvetet, ofta därför att de uppmuntras att göra det genom ett företag som kan dra nytta av praktiken. I USA finns en lång historia av missbruk finansiella transaktioner som är utformade för att lura IRS, och ofta för att lura konsumenterna också.

Om IRS misstänker att en konsument använder ett missbruk tax shelter, kommer det att genomföra en revision, en noggrann inspektion av den skattskyldiges finansiella verksamhet och räkenskaper. Om revisionen avslöjar att ett missbruk tax shelter används står den skattskyldige höga böter och eventuellt fängelse liksom. I vissa fall kan en konsument kunna bevisa att han eller hon lurat till ett ekonomiskt beslut, i vilket fall IRS kommer åtala den enskilde eller företaget som främjade missbruk skatte skydd i första hand. Som en allmän regel är dock konsumenten fortfarande ansvarig för kvarskatt och andra böter.

Skatteavdrag kan bli ganska komplicerat, vilket är anledningen till revisorer och jurister är särskilt bra betalt under skatt säsong. Konsumenterna kan skydda sig genom att arbeta med en ansedd revisor, och att föra eventuella förslag till truster, fastighetsköp och andra finansiella transaktioner till en advokat. Advokaten kan granska förslaget att avgöra om det är en legitim tax shelter, som en pension konto, eller om det är potentiellt bedrägliga.

  • Konsumenterna kan arbeta med revisorer för att avgöra vad skatteavdrag de är berättigade till.