Vad är Fuse Blocks?

June 19

Säkringsblock är viktiga elektriska komponenter avsedda att skydda fordonets elektriska apparater från shorts eller överspänningar. Säkrings blocken innehåller säkringar märk vid olika strömstyrka värden beroende på den elektriska enheten som den skyddar. Vid en plötslig spänningstopp eller kort, kommer säkringen brinna ut, skydda den drabbade enheten.

Ändra en bil säkring är en rättfram drift. När lämplig trasig säkring har lokaliserats, det dras från dess monteringsplats i säkringsblocket. En ny säkring helt enkelt in i den lediga platsen i säkringsblocket. Det är absolut nödvändigt att samma amperetal säkring används vid byte någon trasig säkring.

Fuse Block Automotive använder säkringar rankade från 15 till 30 ampere. Detta betyg sammanfaller med en viss elektrisk komponent förmåga att motstå skada. Säkringsblocken är utformade så att säkringen att blåsa eller bränna ut innan komponenten kan skadas. Byta någon trasig säkring mot en säkring med högre amperetal kan orsaka irreparabla skador på fordonets elektriska komponenter.

Det finns flera olika typer av säkringar ligger inom säkringsblock. Fordon tillverkade före 1980 kan ha glassäkringar. Den vanligare plast, push-in säkringar användes i säkringsblock från 1980-talet för att presentera hela världen. Finns i begränsad användning är mini säkringar. Dessa säkringar likna plast, push-in-typ säkring; de är dock mycket mindre.

Säkringsblock kan hittas i instrumentbrädan för de flesta fordon. Vissa fordon har säkringsblock placerade i motorrummet. Se bruksanvisningen för ett fordon för att hitta säkringsblocket platsen. Det är en bra idé att leta säkringsblocket samt att bekanta sig med säkrings platser under dygnets ljusa timmar. Detta underlättar svårigheten att lokalisera en viss säkring i mörkret ska ett problem någonsin uppstår.

Medan den typiska fordonssäkringsblocket är avsedd att fungera för fordonets livslängd, finns det ibland är nödvändigt att byta ut den. Många eftermarknadsföretag tillverkar nya säkringen block och ledningssystem. Många av dessa är färgkodade med den speciella fordonstillverkarens ledningar färger. Andra är märkta på själva tråden om dess syfte.

Fuse Block Automotive behöver ingen särskild skötsel. Det är dock viktigt att säkringen blocket hållas torr och fri från skräp. Det bör finnas ett fritt flöde av luft tillhandahålls till säkringsblocket för att förhindra värmeuppbyggnad. En tillfällig kontroll av säkringarna att lokalisera eventuellt löst säkring bör vara en del av ett fordons förebyggande underhåll rutin.