Ställa SMART mål i Prestations Coaching

June 23

En aspekt av framgångsrika resultat coaching är att se till att de mål som den enskilde är tydliga, beteendemässiga och realistisk. Se till att de mål du satt är:

  • Specifik. Se till att ett mål anges i specifika termer (t.ex. "För att göra en presentation till styrelsen vid nästa kvartalsmöte angående fördelarna med en global strategisk respons").
  • Mätbara. Se till att målet kan mätas (antingen den enskilde kommer att göra den berörda presentationen eller inte).
  • Uppnå. Kontrollera att målet kan uppnås i tid, och om målet är inom individens förmåga (till exempel, finns det två månader före nästa styrelsemöte så det finns tillräckligt med tid att förbereda den information som krävs och din kollega har hållit föredrag innan - och har förmågan att leverera).
  • Relevant. Målet bör vara relevant för framgång i ett visst område. Säkerställa målet är viktigt att den uppmuntrar engagemang (med andra ord, kommer denna presentation öppna vägen för att positionera avdelningen och din kollega mer positivt).
  • Tid Bound. Kontrollera tidsram att målet måste uppnås (till exempel datum för nästa kvartals styrelsemöte).