Överföra foton från din digitalkamera till datorn med kabel

July 16

Du kan överföra bildfiler direkt från din digitalkamera till datorn med en kabel. Denna kabel ansluts till kameran i ena änden och datorn i den andra. Med kabeln ansluter dem, kan din kamera överföra bilder till din dators hårddisk genom att använda din kameras bild överföra programvara:

Om du ansluter via seriekabel, stäng av datorn och kameran.

Om du ansluter kameran till datorn med seriekabel samtidigt antingen maskinen är påslagen, riskerar du att skada kameran. Om du ansluter via USB-kabel, du förmodligen inte behöver stänga av datorn innan du ansluter kameran.

Överföra foton från din digitalkamera till datorn med kabel

Anslut kameran till datorn.

Anslut den ena änden av anslutningskabeln till kameran och den andra till din dator, eftersom denna siffra visar med en USB-anslutning.

Vänd datorn och kameran igen, om du vände dem innan du ansluter.

Datorn kan automatiskt registrera att kameran är ansluten.

Överföra foton från din digitalkamera till datorn med kabel

Ställ in kameran till lämpligt läge för bildöverföring.

På vissa kameror, som det i denna siffra, sätta dig kameran i uppspelningsläge; andra kameror har en PC inställning.

Starta bild överföra programvara.

När programvaran lanseringar, kan du behöva ange den mapp där du vill att hysa bilderna.

Hämta bort.

Din programvara ska guida dig genom nedladdningen - och om det inte gör det, kolla in de Manual "> handböcker som medföljde kameran.