Vad är Grävmaskin Breakers?

December 7

Grävmaskin brytare är en specialitet infästning används på grävmaskiner. Medan standard schaktning utrustning är avsedd att gräva igenom smuts, tillåter en brytare fastsättning maskinen till makten genom sten, betong och andra hårda eller täta material. Denna anordning fungerar som en hydraulisk hammare, men är inbyggd i grävmaskin stället för att fungera som en fristående del av utrustningen. Den fungerar som ett alternativ till hand hammare, samt mycket större borrutrustning. Grävmaskin brytare kan användas i gruv-, bygg-, eller olika typer av markbyggnads operationer.

Standarden grävmaskin bygger på hydraulisk kraft att gräva genom jorden, eller att riva en struktur. Dessa maskiner reser på spår eller hjul, och styrs av en operatör som sitter i en hytt inbyggd i maskinen. En stor arm, eller bom, sträcker sig ut från framsidan av grävmaskinen, och en skopa vid änden används för att gräva eller flytta material. För att grävaren som ska användas med denna maskin, måste skopan tas bort från slutet av bommen så att brytaren kan ta dess plats.

Operatörerna använder speciella fästen för att fästa grävmaskins brytare till slutet av mikrofonarmen. Dessa fästen måste matchas exakt till kraven från den maskinen, såväl som till storlek och utformning av brytaren fastsättning. Olika typer av grävmaskins brytare är konstruerade för att producera ett visst antal slag per minut. Större enheter, eller de som producerar mer frekventa slag, kan i allmänhet hantera hårdare material än de som genererar lägre antal slag per minut.

Dessa bilagor används ofta i vägbyggen, där de bryter upp befintliga betong eller bana. De är också ett viktigt verktyg i gruvdrift, där de hjälper till att penetrera sten eller jord för att nå värdefulla metaller eller mineraler. Grävmaskin brytare kan även användas för att borra testbrunnar för kläder söker vatten eller bränslekällor. I vissa tillämpningar, kan dessa maskiner behövas för att bryta upp tät eller hård jord innan andra typer av grävning eller schaktning kan ske.

Grävmaskin breaker bilagor är förknippade med ett antal viktiga fördelar för entreprenörerna. De tillåter arbetstagare att gräva igenom tuffa material mycket snabbare och effektivare än med en handhållen Jackhammer. Dessa enheter ger också en stor flexibilitet, eftersom de kan användas på platser där stora väl borrutrustning kanske inte passar. Grävaren minskar också eller eliminerar behovet av sprängämnen och sprängning, vilket bidrar till att förbättra säkerhetsvillkoren för arbetstagarna och allmänheten.

  • Grävmaskin brytare är ett gemensamt verktyg i gruvdrift.