Hur väljer jag det bästa lager att köpa?

August 9

Före välja den bästa lager att köpa, bedriva viss forskning om lager och de företag som erbjuder bestånden. Samla information om aktieprestanda, historia av beståndet prestanda och bestämma den framtida inriktningen för företaget. När du har den informationen, du har vad du behöver för att fastställa de bästa lager att köpa eftersom du kan välja aktier som gör att du kan nå dina finansiella mål.

Investerare kan hitta information om ett lager och dess prestanda på olika sätt. Först några ekonomiska eller investerings webbplats erbjuder vanligtvis aktieforskning. Genom att mata in namnet på företaget eller aktiesymbol, kan du dra upp tabeller, diagram och textinformation som detaljer ur beståndet prestanda över tid. Granska hur ofta förändringar aktiekursen, när den har förändrats över tid och hur mycket pris justerar.

Stock prestandadata ger en stor-bild uppfattning om hur stabilt eller flyktiga beståndet är. Till exempel, om aktiekursen har ökat stadigt under de senaste fem åren, men har inte stora svängningar i pris under tidsramen, då är det inte ett flyktigt lager. Om aktiekursen ändras från månad till månad under femårsperioden och prisförändringar är i stora mängder, då är det en volatil lager. Volatilitet ska matchas med din risktolerans.

Din forskning bör också avslöja företagets historia. Följ hur förändringar i företaget påverkat aktiekursen. Även historiska uppgifter inte förutsäga framtida resultat av beståndet, det är en indikator. Granskning historiska data om aktiepriset samt vad som pågått företaget kan du välja de bästa bestånden att köpa eftersom du kan mer exakt förutsäga möjligheten för beståndet att tjäna pengar.

Din slutliga bedömningen av all denna information måste du välja bestånd som är i linje med dina finansiella mål. Till exempel, om du funderar på att växa dina pengar över tiden, de bästa bestånden att köpa är de som har en historia av att gradvis växer över tiden. Om du funderar på att tjäna pengar snabbt, bör du överväga de bestånd som ger stor avkastning i korta perioder. De bästa bestånd för din personliga situation är de som gör att du kan nå dina egna mål.

  • Internet tabeller och diagram ger detaljerad information om bestånden.
  • Studera ett lager historia bidrar till att avgöra framtida resultat.
  • Kontrollera om volatiliteten i lager genom att spåra deras senaste prissvängningar i perioder på fem år eller längre.