Upprepning i ett makro

October 6

En av de vanligaste saker du behöver göra när du skapar ett makro är att upprepa ett block med åtgärder för varje förekomst av något inom en fil. Detta kanske låter konstigt, men de som programmerar vet situationen mycket väl måste du söka igenom en fil och sedan vidta några åtgärder, upprepa sökningen och upprepa åtgärden, och så vidare fram till slutet av filen har nåtts. Den allmänna riktlinjen är följande:

Selection.HomeKey Enhet: = wdStory
[Inställd för din sökning]
Selection.Find.Execute
Medan Selection.Find.Found
[Vidta några åtgärder]
Selection.Find.Execute
Wend

Den första raden i detta exempel flyttar markören till början av dokumentet. Du använder sedan vad kommandon som krävs för att ställa upp för din sökning. När Selection.Find.Execute linjen påträffas, utför Word själva sökningen. Då Selection.Find.Found används för att styra Medan ... Wend loop. Denna fastighet (Selection.Find.Found) är inställd på sant varje gång en avrättad ökning faktiskt resulterar i något som upptäcks. Således hela Medan ... Wend loop upprepas om och om igen, så länge vad du söker fortfarande hittas. Som ett sista steg i slingan är Selection.Find.Execute uttalande används för att återigen utföra sökningen.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1083) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Repetition i ett makro.