Välja synliga celler i ett makro

September 5

Karthi konstaterar att han ofta behöver använda Go To Special att välja bara de synliga cellerna i ett urval. Detta gör honom undrar om det finns ett sätt att sådana celler kan väljas i ett makro.

Det finns många sätt som bara de synliga cellerna kan väljas utan ett makro, men de kommer inte att vara borta i här. Antagandet är att du vill välja de synliga cellerna som en del av en större makro du kan skapa. Till exempel kan du behöva välja de synliga cellerna innan du gör någon form av formatering eller innan du bearbeta cellerna på något annat sätt.

För att välja bara de synliga celler från en rad utvalda celler, kan du använda följande kodrad:

Selection.SpecialCells (xlCellTypeVisible) .Select

Om du behöver arbeta på någon annan initial cellområde innan du väljer den synliga delmängd av dessa celler, är allt du behöver göra ändra "Selection" delen av linjen. Till exempel kan du välja de synliga cellerna i den använda området för kalkylbladet genom att använda den här raden:

ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells (xlCellTypeVisible) .Select

På samma sätt kan du markera alla synliga celler på hela kalkylbladet genom att använda den här raden:

Cells.SpecialCells (xlCellTypeVisible) .Select

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (8523) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Välja synliga celler i ett makro.