Vad är ett Steam Hammer?

October 1

En ånga hammare är en mycket stor industriell maskin som används för att förfalska metaller såsom järn eller stål. Traditionellt smeder förlitat sig på manuella smidesteknik som använder ett städ och hammare. Ångan hammaren låter arbetarna att förfalska metall mycket snabbare, och på en mycket högre nivå av våld. Denna maskin spelat en viktig roll i världsindustrin med början i den industriella revolutionen, och många tillverkare och metallarbetare förlita sig på dessa maskiner till denna dag.

Uppkallad efter brittisk affärsman James Nasmyth, är denna maskin ofta kallad Nasmyth ånga hammare, eller Nasmyth hammare. Det infördes först under 1830-talet, och många historiker är oense om den sanna uppfinnaren av denna enhet. De första ånga hammare var vanligt förekommande att förfalska metall för att skapa skrov till fartyg i europeiska varven.

Denna anordning består av ett vertikalt järn eller stålcylinder som stöds av en tung metallram. En solid metallkolv passar inuti cylindern. För att manövrera ånghammaren, användare injicera varm ånga in i cylindern ovanför eller under kolven. Genom att tillsätta ånga till cylindern under kolven, kan arbetare tvinga kolven att stiga. Genom att ta bort denna het ånga, eller genom att lägga till ytterligare het ånga till cylindern ovanför kolven, skulle arbetarna skicka kolven till en snabb nedstigning.

Järn arbetare placera stål eller metallföremål i området under kolven. Med varje höst av metallkolven är metallen utsätts för höga nivåer av kraft. Detta hjälper till att snabbt och effektivt skapa metallen till önskad form, textur och styrka.

Genom att variera mängden och temperaturen på ångan kan användare justera hastigheten och kraften av hastighets hammaren. Jämfört med traditionella hand smide tekniker, kan denna maskin utsätta metallen till en hög press. Detta gör det möjligt att förfalska stål snabbare och mer effektivt än vad som är möjligt med hjälp av ett städ. Det ökar också styrkan och kvaliteten av metallen efter processen är klar.

Idag har den grundläggande ånghammaren ändrats för att dra nytta av mer avancerad teknik. Snarare än förlita sig på ångtryck, moderna hammare använder hydrauliska eller pneumatiska system för att lyfta och sänka kolven. Dessa teknologier möjliggör större kontroll och precision under metallsmide. De ökar också hastigheten och minska svårigheten av arbetet. Slutligen kan pneumatiska och hydrauliska system programmeras med hjälp av särskilda programvaror och system för att skapa metall till exakta specifikationer.

  • Innan ångan hammare, smeder förlitat sig på manuella smidesteknik som använder ett städ och hammare.
  • Städ har använts för metallbearbetning i århundraden.