Vad är en distributions Box?

April 13

I elektriska applikationer, är en fördelningslåda en komponent som används i ett större system som hjälper till att reglera flödet av elektricitet genom en elcentral. Konceptet bakom lådan är att sörja för en ordnad strömflödet så att kretsen inte är överbelastad, vilket leder till potentiellt farliga situationer. Termen används också för att beskriva en komponent som är gemensamt för många septisk tank system, hjälpa till att bearbeta flödet av avfall när den rör sig in i en kommunal avfallsbehandling och bortskaffande systemet.

Den typiska elcentral är utrustad med en solid fall som är i stånd att skydda de inre komponenterna från olika ogynnsamma förhållanden, såsom överdriven exponering för värme eller kyla. Ledningar och andra delar som är inrymda i lådan är vanligtvis monterade inuti det inre, vilket hjälper till att minska risken för att komponenterna skadas under någon typ av växling som annars skulle skapa någon typ av nötande verkan på trådbeläggningar och andra element. Typiskt är lådan försedd med en lufttät och vattentät lock som möjliggör enkel åtkomst till de inre komponenterna, vilket gör det lätt att inspektera och byta ut dessa komponenter när och om så behövs.

Med en fördelningslåda som ingår som en del i en septisk system tank eller sophantering, är rutan också oftast byggda för att hålla sig väl när de utsätts för olika element över längre tidsperioder. En låda av denna typ kan vara konstruerad med metall, men ofta också skapas genom att använda betong eller liknande material. Här kan lådan fungera som ett medel för att dirigera bort avfallet från tanken och in i ett större system, vanligtvis drivs av en kommun. Till en viss grad, att en avfalls elcentral hjälpmedel vid separation Fast avfall från flytande avfall, vilket bidrar till att öka den totala effektiviteten i avfallshanteringsprocessen.

Tillsammans med distributions box design som är avsedda för installation och användning som en del av ett större system, det finns också bärbara elcentraler som kan användas som en del av utrustningen som inrättats för kortvarig användning. I fallet med elektriska boxar, de bärbara versionerna är idealiska för användning på platser där nybyggnation sker och det krävs en oberoende kraftkälla under denna konstruktion. En fördelningslåda kan också användas i skapandet av systemen privata avfalls, betjänar i huvudsak samma funktion som när som ingår i den övergripande utformningen av nätet ansluta bostäder och andra byggnaderna till ett kommunalt system för avfallshantering.

  • Septiktankar innehåller vanligtvis elcentraler.