Vad är ett verktyg Pole?

June 5

Ett verktyg polen är en typ av stödsystem som vanligen används för att avbryta allmännyttiga ledningar och kablar overhead. En av de viktigaste fördelarna med denna typ av upphängningssystem är att diversearbetare lätt kan komma åt kablarna när det finns ett behov av att göra reparationer eller byten. Först användes under en tid då begreppet bostäder tillgång till el blev populär, kommer en hjälpmedelpol ofta delas av flera olika leverantörer, däribland den lokala elbolaget, kabelbolaget och telefonoperatör. Medan ursprungligen byggda med någon typ av behandlat virke får poler idag också konstrueras med hjälp av hållbara metaller.

Det allmänna begreppet hjälpmedelpol föregår etableringen av viktiga verktyg som levererade ström och andra resurser till företag och hushåll. Under början till mitten av 19-talet, tjänade telegraf polen en liknande funktion, som ger ett upphängningssystem för telegraf ledningar som gjorde processen för att skicka telegrafer enkelt och lätt. Som moderna verktyg började utvecklas i den senare delen av 19: e och början av 20-talen, anpassa telefonstolpe till dessa nya ansökningar var ett logiskt steg.

Normalt är en hjälpmedelpol faktiskt ägs av en viss tjänsteleverantör, som i sin tur hyr utrymme på stolpen till andra verktyg. Till exempel kan det lokala elbolaget äga och underhålla polerna som finns i ett givet samhälle, ibland med hänvisning till dem som elstolpar. Kraftbolaget ger tillgång till den lokala telefonoperatör och kabelbolaget, vilket gör dessa enheter till också köra ledningar och kabel i samhället via det befintliga nätverket av stolpar. Detta tillvägagångssätt tjänar samhället väl, att varje verktyg inte behöver investera i och underhålla sina egna stolpar, en situation som skulle tendera att driva upp kostnaderna samt strö samhället gator med ett betydligt större antal poler.

En av de praktiska aspekterna av att använda ett verktyg stolpe nätverk är att arbetstagarna lätt kan komma åt kablarna med polerna när och vid behov. Denna förmåga att nå och arbeta med kablarna utan en massa svårigheter kan komma väl till pass när det finns ett avbrott i tjänsten. Å andra sidan, för att användningen av en hjälpmedelpol nätverk avbryta allmännyttiga kablar ovanför marknivå kommer också med lite extra risk, genom att kablarna utsätts för svåra väderförhållanden som i sin tur kan öka chanserna att kablarna knäppa eller på annat sätt misslyckas.

Under senare år har vissa kommuner arbetat med allmännyttiga leverantörer att röra sig bort från användning av kraftledningsstolpe. Istället är kabel och ledningar går genom ledningar belägna under jord, ibland som en del av municipalityâ € s avloppsnätet. Tanken är att låta stadens gator i både kommersiella och bostadsområden för att få en mer naturlig look, i stället för att fläckas av närvaron av en serie telefon- eller elstolpar med flera kablar uppträdda ner och över gatorna.

  • Ledningsstolpar användes för telegraf ledningar i mitten av 19th century.
  • Utility arbetstagare måste kunna accesslinjer och kablar för att utföra reparationer och underhåll.
  • Idag är många stolpar tillverkade av hållbara metaller.
  • En fördel med ett hjälpmedelpol är att diversearbetare lätt kan komma åt kablarna när det finns ett behov av att göra reparationer eller byten.