Vilka är de vanligaste Förlossning Komplikationer?

November 19

Talrika förlossning komplikationer är möjliga under processen för att leverera en baby. Några av dessa komplikationer satte mamman i riskzonen, medan andra kan sätta barnet riskerar att skada eller död. Infektion är en vanlig komplikation för både mamman och barnet, och eftersom mamman troligen ådra vaginal skador i vissa fall kan en infektion risk vara högre. Onormala presentationer är förlossningskomplikationer där barnet kommer genom förlossningskanalen i ett annat än huvudet riktning först. Ett huvud-första orientering är den jämnaste och säkraste passage för barnet och mamman.

En sätesbjudning födelse, till exempel inträffar när barnet kommer genom förlossningskanalen skinkor först. Detta ökar risken för att barnet och mamman; denna presentation kan leda till vaginal rivning samt en långdragen och smärtsam födelseprocess. Barnet är också i riskzonen för skada, såsom avancera genom förlossningskanalen huvudet först betyder den smalaste delen av barnets kropp närmar först. Detta minskar risken för navelsträngen att trassla runt barnet, vilket kan resultera i kvävning. En sätesbjudning födelse innebär att barnet är större risk för komplikationer förlossning.

En navelsträng framfall är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård. Detta är en av de mer allvarliga komplikationer förlossning eftersom det sätter barnets liv på spel. Navelsträngen kan börja avancera nedåt födelsekanalen innan barnet gör därigenom skära av blodflödet till barnet. Navelsträngen är väsentligen barnets livlina, och om den blir avskuren, kan resultatet bli död för barnet före födseln äger rum. En mamma kan se navelsträngen som sticker ut från slidan, eller kommer åtminstone känna det. Om detta inträffar ska mamman söka vård omedelbart för att förhindra ytterligare förlossning komplikationer i samband med detta tillstånd.

Om navelsträngen blir komprimerad under förlossningen, är risken för skador på barnet förhöjda. Navelsträngen kan bli lindade runt barnet eller på annat sätt komprimeras inom modern, vilket leder till en nedgång i fostrets hjärtfrekvens. Detta är oftast inte för mycket av en anledning till oro, eftersom barnet rör sig genom förlossningskanalen ganska snabbt, men om pulsen påverkas under en längre tid eller hjärtfrekvens fortsätter att sjunka, kan ett kejsarsnitt förfarande vara nödvändigt för att få ut barnet moderns snabbt.

  • Vissa komplikationer förlossning kan kräva en kvinna att genomgå en C-sektionen.
  • En navelsträng är en tjock, blod-rika sladd som ansluter en baby till sin mor under dräktigheten processen.
  • En sätesbjudning födelse inträffar när barnet kommer genom förlossningskanalen skinkor först.